• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Nu har vi chansen att förändra

   Foto: Helena Karlsson/NWT

   Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Kvinnor och män anses i stor utsträckning ha samma möjlighet att påverka sin tillvaro och det på precis samma sätt. Men jag ställer mig frågan om detta verkligen gäller överallt.
   I skrivande stund pågår tuffa och hårda förhandlingar i våra kommuner, landsting/regioner och i riksdagen. Politik och styren ska förhandlas fram och alla vill få igenom så mycket som möjligt. Här i Värmland är så gott som alla kommuner färdigförhandlade, så även den nya regionen och det är dags att tillsätta poster. Det är allt från kommunalrådsposter, nämnd- och bolagsledamöter till ersättare i mindre stiftelser som ska tillsättas. Förutsättningarna är än att alla män och kvinnor inom sina partier har samma inflyttande och samma rätt att göra sin röst hörd. Men så händer något. Plötsligt märks det i statistiken att män i en större utsträckning tar plats i olika politiska uppdrag så som kommunstyrelser, får uppdrag som kommunstyrelseordförande, inom bolagen etcetera. Tittar vi exempelvis på statistik från Landstinget i Värmland, så berättar den för oss att trots att det var procentuellt fler kvinnor i landstingsfullmäktige i Värmland 2014-2018 så domineras de ordinarieplatserna i landstingsstyrelsen av män (tio män och sju kvinnor). På ersättarplatserna i landstingsstyrelsen var situationen däremot tvärsom, männen hade ynka fyra platser och kvinnorna hela tolv.
   Jag är inte mot att män tar plats på något sätt och vis, men jag tycker detta är intressant att reflektera kring. Är det så att kvinnorna inte tar steget fram, gör sin röst hörd och vågar ta fighten för att hamna där de vill eller är det något systematiskt som är bakomliggande till att kvinnor inte kommer fram inom politiken?
   En välkänd aspekt till detta problem är att kvinnor inte i lika stor grad som män väljer att engagera sig politiskt. Forskaren Ingrid Pincus vid Örebros universitet har i sin forskning bland annat kommit fram till att en av orsakerna till detta är att kvinnorna i en större utsträckning förväntas stanna hemma och sköta familjen. Med det finns det ingen tid över att engagera sig politiskt då de flesta politiska aktiviteterna är på kvällstid. Många kvinnor upplever även det politiska klimatet som hårt och väljer därför i en större utsträckning att engagera sig på andra fronter.

   Sara Gunnarsson, ledarskribent.

   Vad är då min ambition med min första ledare? Jo, jag vill slå ett slag för att fler partier aktivt ska arbeta för att kvinnor och män i samma utsträckning kan engagera sig och ta del av de politiska posterna. Att fler kvinnor väljer att engagera sig, ta striden för vad de vill och att vi gemensamt hjälps åt att lösa detta jämställdhetsproblem. Vi kan aldrig veta en persons fulla kapacitet om vi aldrig låter hen testas, om så det är en kvinna, man eller hen. För mig som liberal är det en självklarhet att ens kön inte ska avgöra ens framtid och jag tycker det är på sin plats att våra politiska organ och partier försöker leva upp till denna princip.
   En person kan göra mycket, men vi får heller inte underskatta betydelsen av en bra nomineringskommitté och att vi lyfter varandra. De ger styrka och kraft att fortsätta och att nå sina mål.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se