• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Den stora oredan i Årjängs kommun

   Det är ett tragiskt skådespel som visats upp i Årjängspolitiken. I veckan nådde det sin kulmen då kommunalrådet Katarina Johannesson (c) till sist insåg att det var omöjligt för henne att sitta kvar. Hon och övriga nämndordförande för Centern har begärt att få bli entledigade från sina uppdrag.
   Det är svårt för utomstående att till fullo förstå hur Centern har lyckats att totalt bränna alla broar och göra sig omöjlig som samarbetspartner. Traditionellt har Centern i Årjäng varit ett mycket starkt parti. I samtliga val utom två sedan 1970 har man varit största parti. Undantagen är 1985 och 2010. Ofta har Centern och Folkpartiet tillsammans haft majoritet i fullmäktige och kunnat styra kommunen. Starka politiker som Centerns Kjell Ericsson och Folkpartiets Runar Patriksson har kunnat se till att det funnits majoritet för den förda politiken.
   Men kanske är det just detta att man har varit ett så dominerande parti som har blivit problemet. Katarina Johannesson tog över som kommunalråd 2008. I valet 2010 gjorde Centern sitt sämsta val sedan storkommunen bildades. Socialdemokraterna är idag betydligt större än Centern. Men insikten att man minskat så kraftigt tycks inte ha trängt in i centerpartisterna, utan man har trampat vidare som om man hade egen majoritet.
   Först lyckades man spräcka samarbetet inom den borgerliga alliansen. Centern anammade socialdemokraternas skolpolitik och lade ner byskolor, trots att en folkomröstning gav en klar majoritet för nejsidan. Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna bildade som en följd av detta Nya Alliansen.
   Därefter har Centern styrt med Socialdemokraternas nådiga bifall. Men även detta samarbete sprack, när centerpartisterna försökte sparka skolchefen trots att ett sådant beslut inte var förankrat i någon politisk majoritet i kommunen.
   Nu saknar Årjäng politisk ledning, även om socialdemokraten Kristina Kristiansson tillfälligt har fått ta över kommunalrådsposten. Den positionen har hon dock bara i kraft av att ha flest tjänstgöringsår i kommunstyrelsen. Ett nytt kommunalråd och nya nämndordförande måste snarast väljas av kommunfullmäktige. Dessa kommer att ha sina uppdrag till årets slut.
   Socialdemokraterna kommer säkert att vilja ha Daniel Schützer som kommunalråd, men samtidigt kan man inte bortse ifrån att det finns en stor borgerlig övervikt i kommunfullmäktige, även om detta inte har varit en fungerande majoritet. Ett blocköverskridande samarbete mellan Socialdemokraterna och Nya Alliansen verkar mindre troligt, eftersom konflikten kring skolfrågan inte kan sägas vara löst.
   Kanske är det bästa att Folkpartiets Lars Gustafsson får ta över kommunalrådsposten fram till valet. Nya Alliansen har trots allt ett väl etablerat samarbete.
   Valrörelsen i Årjäng kommer att bli synnerligen intressant att följa. Valnattens röstsammanräkning kan bli en rysare för Centerpartiet.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se