• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Medborgarrätt och välfärdsproduktion

   En viktig rättegång har inletts mot Uppsala läns landsting. Landstinget har stämts för att man tillåtit ett TV-bolag att filma en döende patient på Akademiska sjukhuset utan att vare sig patienten eller dennes anhöriga har givit sitt medgivande. Både de anhöriga och deras grannar kunde känna igen den döende mannen i TV-programmet Sjukhuset.

   Sjukhuset är ett nöjesprogram. Människors lidande har gjorts till underhållning. Vi får slå oss ner i soffan och betrakta patienter som är svårt sjuka.
   Det finns många bra serier som handlar om livet på ett sjukhus. Den amerikanska serien City-Akuten är ett exempel. Men då är alla medverkande skådespelare. Nu ska det vara reality-TV. Vi ska få titta på riktiga patienter.
   I det nu aktuella inslaget kunde tittarna få höra hur två sjukvårdsanställda kommenterade patientens dåliga tillstånd och hur hemskt det måste vara att kvävas till döds. Och så blev det lite reklamfilm…
   JO har gjort en egen granskning och har kommit fram till att landstinget i Uppsala län har brutit mot lagen. Landstinget har hävdat att patienterna ger sitt medgivande, men JO har begärt in namnunderskrifter från 37 patienter. Landstinget har inte kunnat prestera en enda.
   I avtalet mellan sjukhuset och TV-bolaget står att patienter i möjligaste mån ska ge sitt skriftliga samtycke. I möjligaste mån? Här är JO mycket tydlig i sin kritik. Landstinget kan inte avtala bort patientsäkerheten genom att skriva avtal med ett privat företag.
   Även Socialstyrelsen har reagerat och i en skrivelse till landstingen noga framhållit att patienter inte får filmas på detta vis utan ett uttryckligt skriftligt medgivande.
   Man kan ju tycka att Uppsala läns landsting skulle kapitulera inför kritiken, be om ursäkt och lova att det inte upprepas, men det gör man inte. Istället lägger man en del av skulden på de anhöriga. Dessa kunde ju ha låtit bli att se programmet. Med den argumenteringen är det uppenbart att landstinget ingenting förstått.
   Vidare säger man att det fanns anslag på dörrarna som upplyste om att det förekom TV-inspelning. Så döende patienter förväntas ägna sina sista timmar i livet till att läsa anslag i sjukhuskorridoren och fundera över om de ska tillåta TV-inspelningar!
   Hur kan då landstinget i Uppsala i sina inlagor till tingsrätten helt ställa sig på TV-bolagets sida gentemot patienterna? Svaret avslöjas i Dagens Nyheter. Det är inte landstinget som formulerat sitt eget svar, utan dessa betalas av TV-bolaget!
   Det är något som har gått allvarligt snett i den svenska sjukvårdspolitiken. Sjukhuset ser sig inte längre som samhällsnyttiga verksamheter, utan det handlar om vårdproduktion. Man är företag på en marknad, precis som vilka bilhandlare som helst. Och då gäller det att marknadsföra sig, exempelvis i underhållningsprogram i TV.
   Det är samma systemfel som har blivit alltmer uppenbart inom skolan. Gymnasieskolorna ska inte nödvändigtvis erbjuda den bästa undervisningen, utan mera vara den häftigaste skolan. Det gäller ju att locka kunder.
   Men när tillät vi medborgare politikerna att ta ifrån oss vår medborgarrätt och reducera oss till kunder? Kunder är utbytbara, men det är inte medborgarna. Vi måste värna de rättigheter vi har som medborgare, som är betydligt större än de som en kund har.
   Privata alternativ till den offentliga verksamheten är i grunden bra och gör att kommuner och landsting måste se till att vara på topp. Men när allmännyttan skjuts åt sidan för rent krämartänkande, då har något gått mycket snett.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se