• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Man måste faktiskt få rösta på vem man vill

   Den norske entreprenören och miljardären Olav Thon har nu promoverats till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Roligt och hedrande för honom, men det var en utnämning som skapade stor uppståndelse. Thon hade nämligen i den norska valrörelsen förklarat att han stödde Fremskrittspartiet, eftersom han ansåg att det partiet hade den bästa skattepolitiken. Med anledning av detta bojkottades ceremonin av ett antal företrädare för universitetet, och även Karlstads biskop valde att utebli.

   När det gäller den sakliga grunden för att utnämna Thon till hedersdoktor, så kan den säkert ifrågasättas och debatteras. Thon har knappast på något betydande sätt verkat för universitetets bästa och inte heller har han på andra sätt arbetat inom något akademiskt område. Det är nog för de flesta uppenbart att han fick utmärkelsen därför att han på ett enastående sätt bidragit till utvecklingen i västra Värmland genom jättesatsningar inom handelssektorn.
   En diskussion kring vilka kriterier som ska ligga till grund för ett hedersdoktorat skulle därför vara välkommen. Men då bör detta inte bara gälla Thon. Varför blev Göran Persson hedersdoktor vid Örebro universitet?
   Det har också rests frågor kring vem som egentligen ska utse en hedersdoktor. På de flesta universitet görs detta på fakultetsnivå, men vid Karlstads universitet anser rektorn att hon ska göra det som ett enrådighetsbeslut. Ett hedersdoktorat skulle nog ha större värde om de lärde vid fakulteten fick ha ett betydande inflytande vid utnämningen.
   Men det är inte dessa saker som har skapat protesterna, utan diskussionen har istället handlat om att Olav Thon röstar på fel parti. Tydligen anser ett antal av universitets anställda att den som röstar på Fremskrittspartiet inte hör hemma vid Karlstads universitet.
   Detta synsätt skapar en hel del problem. Många människor avslöjar inte vilket parti de röstar på. Hur tänker sig Thons belackare att man ska göra för att säkerställa att inte personer med fel politisk uppfattning får hedersdoktorat eller anställs vid universitetet? Ska det upprättas register över alla medborgares politiska uppfattning och hur ska det gå till? Och vilka partier är det förbjudet att sympatisera med? Kan verkligen Karlstads universitet garantera att ingen av de anställda har uttalat sympatier för något kommunistiskt parti?
   När det gäller de norska förhållandena så blir det än mer märkligt. Efter valet ingår nämligen Fremskrittspartiet i den norska regeringen. Menar verkligen Thons motståndare att det numera inte ska vara tillåtet att uttrycka sympatier för den demokratiskt valda regeringen i Norge?
   I den norska regeringen ingår två partier Höyre och Fremskrittspartiet. Det verkar som att Höyre får godkänt. Skulle det betyda att man bara får sympatisera med halva regeringen?
   Det är ytterst obehagligt när ett antal personer som ska betraktas som lärda anser sig ha rätt att sätta sig till doms över vilka partier man ska ha rätt att få rösta på.
   Sverige och Norge anses vara demokratier. Då måste man faktiskt få rösta på vem man vill. Det är just detta som skiljer demokratin från diktaturen.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se