• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Även rika barn måste följa lagen

   Skolinspektionens beslut att stänga den vanryktade internatskolan Lundsberg må ha kommit som en överraskning, men egentligen kan man ju undra vad alternativet var. Trots upprepade påpekanden från Skolinspektionen, har skolans ledning misslyckats med att skydda elever från övergrepp. När två elever bränns med strykjärn så illa att de tvingas söka läkarvård förstår de flesta att gränsen för det tolerabla har passerats.

   Krishanteringen på skolan var ett dåligt skämt. Rektorn gjorde sig oanträffbar. Han tyckte att det viktigaste just då var att åka på ripjakt med sina vänner. Styrelseledamöterna ville inte uttala sig, utom en, som förklarade att det tortyrliknande övergreppet var ett pojkstreck.
   Runt om i Sverige sker ibland övergrepp mot elever. På de flesta håll utlöser detta febril aktivitet i elevvårdsteamen. Man vill göra allt för att det inte ska upprepas. Det är detta som är skillnaden mot vad som hänt på Lundsberg. På den skolan har man normaliserat övergreppen. De ses som en del av Lundsbergsandan. Man ska kunna ge och ta emot en smäll och man ska inte skvallra. Med stor sannolikhet trodde förövarna att de hade skolan bakom sig när de brände ett par barn, och det värsta är att de hade rätt. Avståndstagandet från skolledningen kom när nyheten exploderade i media.
   Det är tragiskt att se hur skolledning, föräldrar och elever har reagerat efter beslutet att stänga skolan. Rektorn är upprörd över vad han kallar en kollektiv bestraffning. Men stängningen av skolan är ingen bestraffning av de skötsamma eleverna. Skolan stängs därför att Skolinspektionen tar ansvar för att skydda de utsatta eleverna. Ett ansvar som skolledningen har undandragit sig.
   Lundsberg har i mångt och mycket varit en alldeles utmärkt skola. Kompetenta lärare undervisar i en lugn miljö, och eleverna utvecklar ett livslångt kamratskap, som de säkert har haft mycket stor nytta av senare i livet. För de flesta elever på skolan är det en fantastisk tid. Men det räcker inte med att de flesta eleverna mår bra. Det är skolans skyldighet att ta ett särskilt ansvar för de elever som far illa, men detta har man inte velat inse.
   Även föräldrarna är upprörda. De kan inte förstå hur myndigheterna kan stänga en skola och de talar om de stora problem som nu uppstår. Men vad är detta egentligen för föräldrar? De är arga och upprörda över att Skolinspektionen ingriper, men de tycks inte tycka att det var särskilt märkvärdigt att elever kunde torteras på skolan. Borde inte föräldrarnas ilska riktas mot skolledningen istället för mot Skolinspektionen?
   Elevrådet talar om stängningen av skolan som den värsta kränkningen i Lundsbergs historia. Den attityden är enbart tragisk. Inte heller elevrådet tycker att det var så farligt med övergreppen mot enskilda eleverna. Det är stängningen av skolan som uppfattas som kränkande, inte att elever bränns med strykjärn eller tvingas ligga på golvet och få vatten nedhällt i strupen för att simulera drunkning. Detta sistnämnda pojkstreck har av experter karakteriserats som en tortyrmetod.
   Eftersom Lundsberg har många goda kvalitéer, vore det bra om skolan kunde få återuppstå. Men då krävs det att den unkna Lundsbergsandan vädras ut. Eleverna på Lundsberg har förmögna föräldrar och en fjärdedel är adliga. De har fått lära sig att de är förmer än andra. Det är dags att de får lära sig att även rika barn måste följa lagen.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se