• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Till bildningens försvar

   Klyftorna ökar mellan stad och land. Utsatta kommuners förfall hängs ut i reportage i princip varje vecka. Landsbygden har hamnat i liknande utanförskap som förorterna menar vissa. Enligt omvärldsanalytiker på Kairos Future ligger storstäderna generellt elva år före små och medelstora kommuner. Människors attityd till saker och ting i exempelvis Malmö nu, är fallet i Säffle om elva år.
   Landsbygdspolitikens försvarare har alltid uppmärksammat det tekniska och fysiska gapet mellan landsbygd och stad. Bristande tillgång till serviceställen, datorer och bredband i allmänhet och gällande landsbygdens åldrande befolkning i synnerhet. Då ur perspektivet att landsbygdsbefolkningen ska skyddas, värnas och se till att förändringarna inte går för fort och sker i för stor omfattning. Har det funnits ett post- eller bankkontor i Molkom så ska det göra det för alltid. Eller nästan för alltid.
   Men framgången för landsbygden ligger snarare i det motsatta. Att omfamna förändring. Förmågan att använda nya tiders verktyg och finna lösningar som kompenserar för mindre arbetsmarknadsregion och perifera lägen ger möjligheter också imorgon. Men likväl som nya tiders verktyg behöver användas måste bosatta på landsbygden ha en modern, kunskapstörstande och förändringsbenägen attityd till framtiden. Inte klamra sig fast vid det som varit, ursäktandes att man är från Laxå.
   Det finns utmärkta exempel på där människor på landsbygden och i mindre tätorter tar saken i egna händer och har både mer modern attityd och är mer kompetenta gällande ny teknik än i gemen. Men inte sällan råder motsatsen. Smärtsamt tydligt blir detta i sommarens stora debatthärva mellan artisten Adam Tensta som försökt protestera mot TV4 och då anklagat en youtube-komiker från Grums som tidigare använt nedsättande ord.
   Grumskomikern förtjänar sannerligen kritik. Vad hon sagt och inte sagt tvista flertalet om då filmen där hon sagt kränkande saker inte finns kvar. Hennes uppsåt är oklart, men vad det verkar är hon ärlig i sin ursäkt och tänker, vad man förstår, inte göra om det. Utöver att ha använt kränkande ord använder hon utan tvekan även ett provokativt språkbruk rent allmänt.
   Särskilt bildad verkar hon uppenbarligen inte vara. Behöver inte handla om att komikern är från Grums, från vilken mindre kommun med utflyttningsproblematik och antipluggkultur och ingen är förvånad. Och det är också problemet. Kunskap och bildning kan antas inte stå särskilt högt i kurs. Just Grums råkar ligga i botten på var och varannan lista gällande kunskap och betyg.
   Adam Tenstas avsikt var att genom att lämna morgonsoffan kritisera TV4 för dubbelmoral med Grumskomikern som exempel. Men TV4 är ett företag och inte en person, som dessutom väljer att inte svara i någon större omfattning. Personer är alltid lättare att relatera till. Därför kom också ljuset och hatstormen att riktas mot denna enskilda individ istället för mot TV4. Kanske förutsåg Tensta inte denna vändning, men det har hur som helst blivit konsekvenserna av hans handlande och förtjänar kritik.
   Att vara obildad och komma från en håla är ingen ursäkt men kan möjligen vara en förklaring. Den viktigaste lärdomen att dra av allt detta är att inget är så viktigt som kunskap och bildning. Såväl kommuner som enskilda i utflyttningsbygder borde istället för att längta tillbaka till det gamla omfamna strukturomvandlingen och blicka in i framtiden. Skolan är nyckeln; höj lärarlönerna, inför tidigare betyg och uppvärdera kunskap och bildning. Att ställa högre krav är att bry sig.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se