• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • NATO nu och mer bly i luften

   Det går knappt att beskriva hur angeläget en stärkt försvarsförmåga är i dagsläget. Varningsklockorna har ljudligt klingat under lång tid men alldeles för få har tagit notis om dem. Maktdemonstrationer av tveksam karaktär ökar i vårt närområde och i vår omvärld.
   Det är dock fortfarande för svårt för vissa att ens tänka sig hur vårt välmående land kan komma att hamna i konfliktsituation med andra länder och intressen. Men försvarspolitik handlar om långsiktig planering och beredskap för det värsta. Att se det som ingen tror kan hända; att se det som i dagsläget kan tyckas helt uteslutet men som trots allt, om allt går fel, dessvärre kan inträffa.
   Utvecklingen i Ryssland är på flera sätt helt oacceptabel. Men vi har att förhålla oss till det vare sig vi vill det eller inte. Det politiska klimatet är auktoritärt, de grannländer de inte invaderar uppträder de mycket aggressivt mot och det sker nu en omfattande rysk militär upprustning, även i Östersjö-området.
   Att Sveriges militära kapacitet är så begränsad är allvarligt. Att det mest grundläggande för försvarets existensberättigande, värna vår frihet och demokrati, endast inom rimlig tid kan nå en uthållighet på ungefär en vecka kan bli förödande. Tyvärr har den trenden pågått länge. Anslagen har dock börjat peka uppåt men försvarsbudgeten är fortfarande för liten för att motsvara den kapacitetsökning vi behöver. De flesta partier försöker få det att låta som att det nu satsas på försvaret men det är gallimatias. Det behövs nästan dubbelt så mycket.
   När vårt eget försvar är så eftersatt och vår situation så utsatt torde det vara rimligt att på allvar diskutera medlemskap i NATO. Opinionen är positiv, vilket inte alltid varit fallet. Anledningen till den positiva inställningen till NATO-medlemskap har att göra med globaliseringen. Vi ser på världen på ett mer gränslöst sätt än tidigare och vi förstår att lösningen på gemensamma problem är mer samarbete, inte mindre.
   Det är av yttersta vikt att statsministerns parti gör upp med NATO-frågan en gång för alla. Socialdemokraterna agerar struts i en rad frågor de inte mäktar med att ha en intern debatt kring. Det är synd men vi kan leva med deras schizofrena och fega hållning i många fall. Men inte i NATO-frågan. Det är av så stor betydelse för Svensk demokrati, frihet och territoriella integritet att socialdemokraternas underlåtenhet att ens på allvar diskutera frågan är århundradets svek gentemot det Svenska folket. Sverige har inte tid att vänta.
   Det är tomt i luftrummet över östra Ukraina. Ryssland har, förvisso inkognito, invaderat östra delen av sitt grannland och fullskaliga strider pågår. Omvärlden har fullt upp att i si sådär lagom utsträckning hantera Syrien, mellanöstern och islamistsekten Deash/IS.
   Samtidigt i Sverige stoppar miljöhandläggare den nödvändiga återmilitariseringen av Gotland på grund av miljöskäl. Men när det ryska artilleriet dundrar in över ön kommer det inte längre finnas någon miljö värd namnet.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se