• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Influenser utifrån stärker det lokala

   Vi tror ofta att garantin för det lokala är att behålla kontrollen lokalt. Inte sällan räds vi utländska ägare av våra företag då våra farhågor är att produktionen flyttar utomlands och att nedskärningar och rent av nedläggningar är nära förestående. I många fall kan det ligga en del i dessa farhågor, men läget kan dessutom vara precis tvärtom. Det är genom ögon utifrån som den lokala kompetensen och förmågorna kan förfinas och konkurrenskraften stärkas. Det handlar inte om var ledningen befinner sig utan vilken förståelse de har för vilka komparativa fördelar som finns i en verksamhet och överblick att se hur de ska användas på bästa möjliga sätt.
   Volvo har väl aldrig gjort så Sverigepatriotisk reklam som när bolaget blev kinesiskt. För oss som är mottagliga för välgjord reklam är de senaste årens Volvoreklam en fröjd för ögat. Såvitt jag kan överblicka började det hela med den svenska internationella superkändisen Zlatan.
   I vintriga naturmiljöer körde han fort, tränade i liten stuga och jagade kronhjort, varpå dopp i isvak avslutade det roliga. Allt till en uppläst variant av nationalsången Du gamla Du fria. Reklamen följdes upp av fler vintriga vemodiga varianter i reklamserien ”Made by Sweden”. Natur, mys och lyckliga familjer ska sälja bilen.
   Inte nog med det. Därutöver regionaliseras reklamen och alla som sett Volvo-banners i olika typer av webreklam har säkert noterat att Volvo inte bara är en frukt av Sverige utan i själva verket Made by Värmland. Sitter man i annan del av landet är det troligen annan härkomst som lyfts fram. Nu är inte produktionen av bilarna nödvändigtvis kopplad till vilken inriktning reklamen har. Men det kinesiska bolaget uppvisar åtminstone förståelse för en av sina målgrupper.
   Ett annat exempel är det italienska familjeföretaget Barilla, som tveklöst har en del kvar när det gäller att modernisera sin syn på HBT-frågor. Men som ägare till Wasa-bröd betraktat har det utländska ägandet varit lyckosamt och de lokala komparativa fördelarna med produktionen i Filipstad har kunna växa med tillförandet av den kunskap som det utländska ägandet medbringar.
   Man ska inte rädas ägande och influenser utifrån. Förståelse för styrkorna i en plats eller en verksamhet är det viktiga. Det är den lokala förståelsen i kombination med överblick och förståelse för världen utanför som kraften i det lokala kan nå sin fulla potential. Därmed blir Lars Löfgrens uttryck sanning på ännu ett plan: Värmland är inget landskap, det är ett sinnestillstånd.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se