• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Dyrt med miljöpartister

   Politiken är till största del fylld av människor som vill göra vårt samhälle bättre. När det gäller lokalpolitiken är det inte sällan hårt arbetande pragmatiker som hittar lösningar lite varstans. Men ideologiska skygglappar kan förstås ställa till oreda även på lokalt plan och omkullkasta de mest vällovliga projekt eller utgöra ren och skär pengaförstörelse.
   I dagarna har frågan om utbyggnad av Eriksberg kommit upp till ytan igen. Ett handelsområde med runt 700 nya arbetstillfällen som med sin direkta närhet till Bergvik skulle möjliggjort att Karlstad och Värmland fick ett starkt och samlat externt handelsområde för sällanköpshandel. Ett område med goda möjligheter att konkurrera med exempelvis Örebro samt att öka Värmlands handelsintäkter.
   Men eftersom Miljöpartiet, på grund av ideologiskt motstånd mot konsumtion, 2010 gick till val på ett femårigt moratorium för externa handelsområden fick detta konsekvenser även för direkta investeringar i Karlstad. Planerna på utbyggnad av Eriksberg omkullkastades.
   Som argument anfördes att sällanköpshandeln på Eriksberg skulle konkurrera med centrumhandeln som man istället ville satsa på. Det som skedde istället var att splittra både sällanköpshandel och klädbutiker som normalt skulle passa i galleria eller centrum till ett helt nytt område; Välsviken.
   Istället för att fortsätta externhandeln där den redan gick bra, det vill säga i Bergviksområdet, tvingar man konsumenterna använda bilen i ökad utsträckning hattandes mellan Bergvik och Välsviken. Bättre, även ur ett kollektivtrafikperspektiv, hade varit om “all” externhandel samlades till ett område och busstrafik matades dit.
   För ska man lyckas med både externt handelsområde och välmående centrumhandel behöver kunskap om människors och konsumenters handelsmönster och behov av upplevelser stå i fokus. Inte lokala politikers eller tjänstemäns önsketänkande.
   Ett annat exempel är Vindpark Vänern. Vindkraftssatsningen som kostat miljoner för Karlstads skattebetalare tros aldrig betala sig. Någonsin. Ändå fortsätter eländet. Det hela startades av miljöpartister som ville dra sitt strå till stacken för mer förnybar elproduktion. Det är i sig vällovligt, om det vore så att det hela någon gång blev lönsamt.
   Men trots subventioner genom elcertifikat, som vi konsumenter betalar, räknar inte nuvarande VD med att det ska gå ihop. Till Värmlandsnytt säger hen: “Vi tror inte att vi ska få tillbaka alla de här pengarna men vi ska minska eller göra skadan som vi åstadkommit så liten som möjligt.” Man baxnar.
   Nyligen uttryckte ett av de miljöpartistiska kommunalråden att: “Det är inget självändamål att skattebetalarna ska in med pengar varken i flygplats eller hockey eller någonting sånt.” Dylikt uttalande tyder på att det hos den miljöpartistiska kommunala makteliten i alla fall finns någon slags politisk prioritering över kommunala utgifter vilket skulle kunna ses som positivt.
   Vad som är betydligt mer illavarslande är att hen säger det i ett sammanhang där det framstår som att Karlstads och Värmlands enda internationella kollektivtrafikport knappt har något existensberättigande. Men det har tydligen det djupa svarta hålet på Gässlingegrunden.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se