• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Transportsektorn behöver öppenhet

   I valet till Europaparlamentet användes utländska lastbilschaufförer som ett sätt att visualisera det dåliga med EU. Bilden av en trafikfarlig chaufför med dåliga villkor som fick sova för lite spreds i media. Mången Socialdemokrat och Sverigedemokrat har också försökt sprida denna bild även i Värmland.
   Men Europas transportmarknad gör att handeln ökar och att fler jobb skapas. Ju mer integrerade vi blir över gränserna desto mer jobb kan skapas. Det är dock viktigt att konkurrensen på den inre marknaden fungerar och en förutsättning är att gällande regelverk följs.
   För missförhållanden sker. Värmländska åkare vittnar om oschyssta metoder och att vissa inte håller sig till lagar och regler. Detta skapar en osund konkurrens där de inhemska åkarna har svårt att konkurrera. Men att för den sakens skull dra alla över en kam är inte något som i längden gynnar Värmland och Sverige. Tvärtom.
   Därför behöver också kontroller och regelverk prioriteras. Det måste gå att säkerställa att böter och sanktionsavgifter verkligen betalas och polisen måste få verktyg att hindra fortsatt färd. Så kallad klampning ska kunna användas om det är nödvändigt vilket också kan ge en avskräckande effekt.
   Det är viktigt att sanktioner är kännbara. Exempelvis som det nya förslaget om skärpta påföljder för den som bryter mot bestämmelserna om cabotagetransport. Förslaget innebär att den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport istället för böter får avskräckande sanktionsavgifter som riktar sig till näringsidkaren. Utländska fordon måste också omfattas av trängselskatt och vägavgifter på lika villkor. En mer integrerad transportmarknad i Europa vore önskvärd, det går att kombinera samtidigt som lagar och regler ska följas.
   Men Socialdemokrater och Sverigedemokrater drar genast öronen åt sig och kräver cabotagestopp och arbetskraftsinvandringsstopp. Men att stänga Sverige för utländska lastbilstransporter vore förödande för ett export- och transportberoende land som Sverige.
   Socialdemokraterna säger sig även vilja ha skärpta kontroller i transportsektorn men detta till trots har de avvisat det förslag från Kommissionen som skulle innebära just skärpta gemensamma kontroller i hela EU. Det är ett oseriöst och oärligt agerande från Socialdemokraternas sida.
   De rödgröna partierna är inför höstens val ense om att införa kilometerskatt. För Värmlands del är detta en katastrof. Med gles befolkning och långa avstånd är kilometerskatt ett trubbigt och inte särdeles smart sätt att få in mer pengar till statskassan. Finansieringen av infrastruktur behöver dock förstärkas. Detta kan istället göras genom olika former av vägavgifter och samfinansieringslösningar i expansiva regioner där trafiken är tät. Det vore ett betydligt smartare sätt att öka resurserna till såväl nyinvesteringar som underhåll.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se