• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Liberala krafter behöver stärkas

   Liberalismen fick sig en törn i årets val. I synnerhet tappade liberalerna mark i landsbygdslän. Där gick också dess politiska motsatser framåt istället, framförallt Sverigedemokraterna. Det liberala uppdraget framöver blir därför viktigare än någonsin.
   Enligt en omvärldsanalytiker vid Kairos Future ligger storstäderna 11 år före Sveriges landsbygd gällande attityd och trender i stort. Så har det kanske varit till viss del även tidigare, men nog kan det skönjas att skillnader ökar.
   Liberal politik ligger ofta i framkant, driver opinion snarare än följer den. Med budskap om rörlighet, dynamik och förändring utmanas de som förordar något statiskt. Om det nu är så att storstäderna ligger elva år före landsbygden och därmed är betydligt mer förändringsbenägna sätter det perspektiv på det faktum att liberalerna tappar mark i landsbygdslän.
   Inte att det inte finns liberaler på landsbygden, för det gör det. Men kanske är det kommunikativa gapet för närvarande för stort för landsbygdsväljare. Tröskeln blir för hög för att rösta liberalt när liberalerna i så hög utsträckning uppfattas som storstad. Igenkänningsfaktorn för låg.
   Men gemensamma nämnare finns liberaler emellan. Mellan storstad och landsbygd. Strävan efter frihet först och främst. I det alla de delar som gör friheten stark. Kunskap och bildning. Jämställdhet. Trygghet och rättssäkerhet.
   Ansvar är en annan gemensam nämnare. Eget ansvar för att göra det bästa av varje situation. Men också ansvar för andra då våra förutsättningar skiljer sig åt.
   Liberaler landet runt kan dela drömmar om ett bättre liv. Om att plugga vidare eller att starta företag.
   Men gapet mellan landsbygd och storstad måste överbryggas och de gemensamma liberala nämnarna stärkas. I de områden där intoleransen vinner terräng är det viktigare än någonsin att möta den enfaldiga utvecklingen och istället stärka liberala krafter. Detta gäller såväl på kort som på lång sikt. I båda perspektiven är det nödvändigt att minska grogrunden för populism. För det krävs god ekonomi och lägre arbetslöshet.
   De strukturella utmaningar som delar av landsbygden står inför gör inte denna utmaning lättare. Den demografiska utvecklingen lämnar en del att önska när det gäller stora delar av landsbygden. Befolkningen minskar, blir äldre, har låg utbildningsnivå.
   Att mota populismen och främlingsrädslan när många människor med rätta känner oro inför ovan nämnda utmaningar är inte enkelt. I synnerhet inte när politiska företrädare från alla läger slår mynt av oron för egen vinnings skull.
   Liberala värden kommer vara avgörande för landsbygden även i framtiden. Dygder som kunskap, strävsamhet, ansvar väger tungt för en liberal i storstad såväl som på landsbygd. Men framöver blir dessa liberala värden om möjligt än viktigare för land än för stad.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se