• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Jämställdhet är en viktig valfråga

   3,6 miljoner skiljer i livsinkomst mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna. Detta beror till del på den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det beror också på att män jobbar mer medan kvinnor exempelvis tvingats till ofrivillig deltid. Den stora löneskillnaden mellan män och kvinnor har också att göra med det skeva uttaget av föräldraförsäkring, som rustar män för karriär och kvinnor för att ta ett större ansvar hemma. Ytterligare en del av de 3,6 miljonerna går bara att hitta förklaring till i ren och skär diskriminering.
   Men även på närmare håll ser vi betydande skillnader mellan män och kvinnors livsvillkor. Nyligen uppmärksammade Karin Vangstad i Karlstad genom inlägg på facebook i vilken omfattning män och kvinnor skildras på de värmländska tidningarnas sportsidor. Resultatet var nedslående. Enligt henne var en överväldigande majoritet av alla idrottare som syntes på sportsidorna män.
   Det är dessvärre inget unikt. Diskussioner kring idrottstiderna i sporthallarna har länge varit en het fråga i kommuner över hela landet. Där är allt som oftast fallet att de populära tiderna i hallarna ges till “pojktider” och de mindre populära tiderna går till flickors sportande. Inte heller konstigt att idrottande kvinnor då lägger ner sitt utövande när de kommer upp i åldrarna.
   Att man kan förvänta sig ett visst överskott av män på sportsidorna i Värmland på grund av mansdominerade lagidrotter och framgångsrika värmländska lag är förstås en invändning. Men allt som oftast handlar det om att inte ha sina genusglasögon på sig. Framgångsrika kvinnor inom olika idrotter finns det gott om, även i Värmland. Det handlar dock om att lyfta blicken och vidga fokus till att inkludera andra sporter än de största drakarna, men även se de framgångsrika kvinnor i stora sporter som exempelvis fotboll.
   Några som lyfter blicken in i framtiden är FBK. Färjestad startar nu damhockeylag. Det är verksamheten i anrika Skåre BK som tas upp i FBK, med den äran. Det är riktigt bra för sporten damhockey att en storklubb som Färjestad nu väljer att vidga verksamheten och bli mer inkuderande. Det är också bra för varumärket Färjestad. Mer eller mindre inskränkta uttalanden från företrädare har tidigare gett bilden av en machokultur utan större intresse för omvärlden. Detta beslut, att även inrymma damhockey, lägger en bra grund för att bryta nidbilden.
   Det ökade intresset för jämställdhet är ingen fluga. Det är en ökad medvetenhet i samhället som kommit för att stanna. Politiker och partier gör bäst i att ta jämställdhetsfrågan på allvar. Inför valet i höst behöver politiken kunna svara på frågor om vad vi kan och bör göra för att minska och radera lönegapet mellan män och kvinnor, hur mäns våld mot kvinnor ska elimineras och hur pojkars nedåtgående resultat i skolan ska kunna brytas. Jämställdhetsminister Maria Arnholm lyfter precis dessa frågor som några av de absolut viktigaste jämställdhetsfrågorna Sverige står inför. Det bådar gott för framtiden.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se