• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Globalisering stärker Karlstads konkurrenskraft

   Få saker har gjort så mycket för globaliseringen som flyget. Det är förstås många företeelser som samverkar men det var när flyget på allvar blev ett transportmedel för fler än välbärgade affärsmän som globaliseringen på allvar tog full fart. Lättillgängliga internationella linjer har möjliggjort idéutbyte, rekreation och framförallt handel.
   Det finns mycket att önska hos en hel del flygbolag. Såväl arbetsmiljömässigt som över hur man hanterar relationer med kommuner och flygplatser. Detta behöver vi ha ett vakande öga över och se till att på laglig väg åtgärda där det behövs. Men vi får inte underskatta den enorma frihet för människor som det innebär att på ett lätt sätt också kunna vidga sina vyer och bege sig ut i världen.
   I dagarna aviserades att en ny flyglinje öppnas mellan Karlstad och Frankfurt. Mången regional flygplats runt om i Sverige ser nu sannolikt storögt på Karlstad flygplats. För det är en högt eftertraktad sak att få till. En riktig bedrift. Det är nämligen många som försökt få till en dylik linje att starta, men ingen annan har lyckats.
   Frankfurt är en av de stora flyghubbarna i Europa. Från Frankfurt tar man sig vidare var som helst i världen. Den tidigare Köpenhamnslinjen var värdefull för Värmländskt näringsliv, men det är ingenting mot de möjligheter som nu Frankfurtlinjen öppnar upp. Förutsatt att man använder sig utav den. För det är nu upp till bevis hos näringsliv och organisationer att verkligen se till att boka resor via Frankfurt istället för andra flyghubbar.
   Flygets utveckling är spännande att följa. Det finns tendenser inom vissa storbolag från mellanöstern att använda sig utav helt egen flyghubb dit man tar all sin egen trafik för att sedan genomföra transit vidare. På andra håll byggs nät utav flyglinjer upp som på ett flexibelt sätt servar trafik över stora områden på mindre och mellanstora flygplatser. Kombinationen av detta ger resenärerna enorma möjligheter att nå hela världen både inom rimlig tid och pris.
   För persontrafik från Karlstad till Stockholm och Oslo skulle en kraftigt förbättrad järnvägstrafik stärka Karlstads konkurrenskraft avsevärt. Men det ligger långt fram i tiden. Även när vi har en snabbjärnväg på plats kommer flyget kunna svara för andra resbehov, dels för alla som reser vidare i Sverige med flyg men framförallt som fönstret mot omvärlden. Karlstad flygplats kommer kunna vara den globala porten för Karlstad och Värmland.
   Men ingenting sker utav sig självt. Vill regionen verkligen se till att stärka det internationella kontaktnätet och därmed regionens konkurrenskraft borde Karlstadregionens trafik integreras och en långsiktig plan för hur såväl väg, tåg och flygförbindelser kan förbättras gemensamt tas fram. Trafikslagen får inte ställas mot varandra utan bör ses som en helhet. Här är Karlstad flygplats och en linje till och från Frankfurt en avgörande kugge för framgång.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se