• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Demonstrationer med luddigt innehåll

   Demonstrationerna den 1 maj kommer sannolikt fyllas med allsköns uppskruvad retorik om alliansregeringens förehavanden. De röda partierna och organisationerna har få visioner om framtiden, annat än att försöka få till stånd ett maktskifte i höstens val.
   I dagarna har oppositionen offentliggjort sina vårbudgetmotioner i riksdagen och innehållet speglas av allt annat än tydlighet. Socialdemokraterna försöker mörka helt vilken politik de vill föra under nästa mandatperiod. De lämnar inga besked kring satsningar på skolan eller kostnader för a-kassa och sjukförsäkring.
   De kallar i stället vårmotionen för en ”inriktningsbudget”, som endast översiktligt visar vilka områden som S vill satsa på. Men de redovisar i de flesta fall inga belopp för hur mycket pengar som ska satsas på olika områden under 2015 eller åren därefter. De ger helt enkelt inga konkreta besked om hur deras politik ska gå ihop. De redovisar dock vissa skattehöjningar inför nästa mandatperiod men inte hur dessa pengar ska fördelas på olika satsningar och hur de ska räcka till allt som S lovar. Väljarna får, enligt Magdalena Andersson, vänta till S valmanifest i höst.
   Bland annat redovisar de inte hur de ställer sig till de skolsatsningar som Alliansregeringen har lagt fram inför nästa mandatperiod. I en tid av allvarligt läge för skolan lämnar S alltså inga besked om vilka resurser de vill tillföra skolan under den kommande mandatperioden, eller ens under 2015. De nämner några satsningar som de vill genomföra under mandatperioden, vilka i huvudsak fanns med i deras skuggbudget i höstas, som mindre klasser i lågstadiet och satsningar på läraryrket. Men de anger inte hur mycket pengar som de vill använda för satsningarna.
   S påstår dessutom att deras politik ska ge lägst arbetslöshet i EU till 2020, men det matchas inte alls med förslag som skulle kunna nå dit. De vill i stället stoppa in alla unga i åtgärder och tvinga dem som hoppat av gymnasiet att läsa in teoretiska gymnasieämnen, annars får de ingen hjälp av samhället. Detta kommer snarare skapa utslagning för unga och färre i jobb.
   Vänsterpartiets vårbudgetmotion är betydligt mer detaljerad och innehållsrik än Socialdemokraternas. Här hymlas inte om massiva skattehöjningar och kraftiga utbyggnader av bidragssystemen. Ej heller om att Vänsterpartiet vill skrota överskottsmålet och att inflationsmålet höjs till 3 procent. Det innebär att V inte står bakom det finanspolitiska ramverket som är garanten för en stabil ekonomi.
   De röda partierna enas av att de vill få bort liberaler från regeringsmakten. Men de vägrar ge gemensamma besked eller knappt ens egna. De hoppas att tillräckligt yviga penseldrag och luddiga svar om vilken politik som ska föras ska räcka för att få förtroende av väljarna. Det kan funka en stund, men när det verkligen gäller ställs innehållslösheten mot väggen och rämnar.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se