• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Veterancentrum till Karlstad

   Foto: Anders Wiklund / TT

   Sverige har en stolt tradition av att delta i internationella insatser. Ofta innebär det stora risker för de utsändas fysiska och psykiska hälsa, ibland till och med för livet självt.
   Omkring 7 000 svenska män och kvinnor har under ett halvsekel ändå trotsat dessa risker för att bidra till global fred och säkerhet. För deras insatser känner vi den största respekt. Veterandagen som infaller den 29 maj varje år och som också numera är allmän flaggdag infördes av alliansregeringen. Man inledde också arbetet med att skapa en sammanhållen veteranpolitik, där Försvarsmakten fick ett förstärkt uppföljningsansvar för de personer som deltagit i en insats eller mission på militärspråk. Dessutom fick anhöriga en kontaktperson på Försvarsmakten att höra av sig till för stöd och hjälp i en vardag som kan vara både tuff och ensam när någon närstående befinner sig långt borta i krig eller konflikt.
   Det är av stor vikt att det finns ett ordentligt omhändertagande under och efter en mission för såväl soldater och officerare som civilanställda som genomför utlandsmissioner. När jag själv som 20-årig nybliven värnpliktig sergeant tjänstgjorde som FN-soldat i Kongo i början av 60-talet och året därpå i den första FN-bataljonen på Cypern, var det aldrig någon som frågade hur man mådde efter hemkomsten. Det var bara att avrusta och bege sig hem. Numera går det lyckligtvis annorlunda till, speciellt med tanke på att det numera är yrkessoldater som tjänstgör i utlandsmissionerna. Under förra året invigdes ett veterancenter på Gärdet i Stockholm men det är inte tillräckligt. Detta veterancenter erbjuder inte veteraner och deras anhöriga en plats för återhämtning, nätverksbildande och rekreation så som förslagits i Veteranutredningen (SOU 2014:27) som hade den liberale riksdagsmannen Allan Widman som ordförande. Pål Jonsson, M-riksdagsman från Värmland har tidigare både motionerat och interpellerat i riksdagen för ett veterancenter värt namnet. Ett veterancenter i ordets egentliga bemärkelse ska vara ett väl fungerande och välutnyttjat samordnings- och kunskapsnav som utsända och deras anhöriga kan vända sig till innan, under och efter en mission. Ingen veteran ska behöva falla mellan stolarna i Myndighetssverige vid hemkomst. Goda erfarenheter kan hämtas från det stöd som ges till försvarets veteraner i Norge, där liknande service erbjuds på deras veterancenter på Baereia utanför Kongsvinger. I Danmark finns ett väl utbyggt veterancenter i Ringsted.

   Per Scheutz, ledarskribent.

   Stödet som Sverige ger till dem som varit iväg på internationella freds- och säkerhetsuppdrag i Sveriges namn måste vara värdigt insatsen. I en värld som blir alltmer osäker och oförutsägbar är det rimligt att förvänta sig att internationella fredsinsatser kommer att fortsätta och kanske också öka. Vad kan då vara lämpligare än att förlägga ett riksomfattande veterancenter till Värmland och Karlstad, där vi har närheten och möjligheten till samarbete och erfarenhetsutbyte med motsvarigheten i Kongsvinger? I Karlstad har vi också Försvarshögskolan, där man bland annat bedriver forskning om risk- och stresshantering samt ledarskap, som håller högsta internationella standard. Rekryteringsmyndigheten i Karlstad har vidare stor kompetens kopplad till uttagning av personer som deltar i internationella fredsinsatser.
   Våra veteraner är verkligen värda ett veterancentrum värt namnet i Värmland.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se