• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Rikspolitiken borde inspireras av Värmlandssamverkan

   Foto: Helena Karlsson/NWT

   På alla nivåer, men främst på riksnivå, förundras jag som liberal ofta över beröringsskräcken som återkommande ger sig tillkänna mellan (S) och (M).
   Från såväl Ulf Kristersson som Stefan Löfven har vi hört att ett samarbete i regering dem emellan skulle innebära samlingsregering, något som bör förbehållas extrema situationer, exempelvis krig. När man hör det argumentet funderar man på om de båda partierna inser att de numera samlar 28 procent respektive 20 procent? Ett samarbete dem emellan i regering skulle alltså knappast innebära samlingsregering, de utgör tillsammans endast 48 procent! Sakpolitiskt är de också närmare varandra än någonsin. Sannolikt handlar motviljan istället om identitet. Att man motiverar sin existens och skapar identitet genom att ”spegla sig i det andra särintresset”. Måhända har man fastnat i Karl Marx påstående om konflikt mellan arbete och kapital som avgörande politiskt spörsmål? Nu om inte förr är det dags att lämna den föreställningen! Det skulle låsa upp en hel del.
   Den 7 november sammanträder nyvalda landstingsfullmäktige för första gången. Värmlandssamverkan, bestående av (L), (C), (KD), (M), (Siv) och (MP), styr sannolikt regionen vidare med stärkt relativ majoritet en tredje mandatperiod. Ett etablerat och tryggt samarbete mellan sex egentligen ganska olika partier men med trygga samarbetsformer och ömsesidig respekt för varandras olikheter. I och med sammanslagningen mellan landstinget och Region Värmland är den stabilitet som Värmlandssamverkan borgar för viktig för en fortsatt positiv utveckling för vår region. Utmaningarna men också möjligheterna är många.
   Under de senaste mandatperioderna har jag ofta förundrats över att länets socialdemokrater oftast inte inser värdet av att vara med och bidra till denna stabilitet genom konstruktiv oppositionspolitik. Istället har de i hög grad begränsat sig till att påtala ”svag styrning”, utan närmare förklaring av vad de menar. Möjligen kompletterat med att i samband med budgetdebatter i fullmäktige spä på kostnadsposter, senast med den sakligt tvivelaktiga och abstrakta motiveringen att budgeten är ”orealistisk”. Vi får hoppas på en förändring. Vi kan ju hoppas att oppositionen kavlar upp ärmarna och intar en mindre populistisk roll kommande år.

   Niklas Lehresjön, ledarskribent.

   En konstruktiv oppositionspolitik kan göra stor skillnad i positiv bemärkelse. Det kräver dock mod av en opposition att tydligt och uttalat stödja det som är bra, men samtidigt ha styrka och kunnande för att föra fram sakliga alternativ till förd politik i syfte att faktiskt erbjuda alternativa vägar att gå. Vi får hoppas att (S) under kommande mandatperiod ändå försöker. Det är verkligt positivt om de stora utmaningarna för länet framöver kan få lösningar med stöd i så breda majoriteter som möjligt. Helst med utgångspunkt och grund i ideologiernas liberala mittfåra. Det är bara på det sättet vi tillsammans kan hålla extrema konservativa och socialistiska krafter utanför makten – till gagn för värmlänningens trygghet och framtid. Värmlands varumärke är starkt och kan bli ännu starkare!

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se