• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Hur ökar vi invandringen?

   Vart är Värmland på väg? Mot en framtid där det finns arbete och välfärd eller mot en så kallad improduktiv ”skräpyta”?
   Den som söker svar under den pågående valrörelsen lär bli besviken. Våra förtroendevaldas horisont sträcker sig sällan längre än en budgetperiod och den grumlas gärna av symboliska småfrågor.
   Men vi måste prata om Värmlands framtid. Landskapet står inför stora demografiska utmaningar med direkt bäring på hur ekonomin kommer att utvecklas. Det är positivt att befolkningen lever allt längre men det kommer kräva en vårdsektor som kan möta upp de allt större omsorgsbehoven, inte minst i landsbygdskommunerna. Vi behöver bli fler som arbetar och betalar skatt så att det finns personal, skatteintäkter och förutsättningar för en genuint hållbar utveckling för länet.
   Redan nu ser vi dock svårigheter med att rekrytera medarbetare till en rad olika branscher. Arbetsförmedlingens senaste prognos för den värmländska arbetsmarknaden för 2018-2019 visar att det inte finns tillräckligt med personal för jobb inom vården, byggindustrin och den offentliga tjänstesektorn. Det finns förstås arbetslösa men många av dem har inte den kompetens som söks. Och värre lär det bli.
   Den arbetskraftsprognos som Region Värmland tagit fram visar att det kommer saknas 1500 industriarbetare inom tio år i Värmland. De tekniskt inriktade gymnasieutbildningarna lockar inte tillräckligt många ungdomar – idag går färre än 100 elever i hela länet ett sådant gymnasieprogram. Och det räcker inte att enbart försöka rekrytera fler ungdomar. Fler idéer måste till. Många av landsbygdskommunerna har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste tre åren men det är tack vare invandringen. I takt med att asylboenden stängs och färre asylsökande kommer till Sverige får vi förlita oss mer på inhemsk produktion av nya invånare. Den biten lämnar dock en del att önska. Så vad göra?
   Jag tror på ökad invandring till Värmland. Vi behöver bli bättre på att locka till oss de nybyggare som kommit till andra delar av vårt land för att bygga sig en ny framtid. Nybyggarna har siktet inställt på studier och arbete – vår utmaning är att försöka locka dem att börja sina nya liv hos oss. Det vore också det mest värmländska att göra för är det något som byggt vårt landskap genom seklerna så är det inflödet av människor. Utöver den stora invandringen av andra svenskar med särskilda färdigheter – som min egen släkt Chytraeus som på 1800-talet lämnade Karlskrona för att starta bageri i den spirande köpingen Arvika – kan man bland annat nämna vallonerna, smedjefinnarna, norrmännen samt arbetskraftsinvandrarna från forna Jugoslavien.

   Johan Chytraeus, ledarskribent.

   Utan alla dessa utsocknes människor – med sina idéer och sin drivkraft – hade mark inte brutits, företag inte startats och hjulen i industrin inte snurrat som de senare kom att göra. Ökad invandring är förstås ingen snabbfix. Människor måste utbildas och integreras – det måste finnas politiskt mod, koordinering mellan stats och kommun samt en vilja att verkligen göra något positivt utav det. Men om det någonstans i vårt avlånga land finns förutsättningar för allt detta så är det här.
   För vad är alternativet? Att inte göra någonting och så småningom stå med en alltmerhämmad industri, en omsorgssektor som saknar personal och landsbygdskommuner som tvingas höja skatterna för att finansiera en välfärd vi egentligen inte har råd med?

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se