• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Från yuppienalle till snuttefilt

   Foto: Erik Nylander / TT

   Vi lever i digitaliseringens underbara tidevarv. Den tekniska utvecklingen är fantastisk från 80-talets enkla mobiltelefoner till dagens sofistikerade smartphones fullproppade med allsköns appar och olika digitala hjälpmedel och finesser.
   Digitaliseringen är både önskvärd och nödvändig men har vi blivit lyckligare i den framrusande digitala utvecklingen? Visst är det underbart med Facebook, Youtube, Twitter och Instagram. Sociala medier har gett oss allt från fantastiska möjligheter till kommunikation men också oanade tillgångar till information genom sökmotorer som Google och Yahoo. Tyvärr har medaljen en baksida i form av olika hatsaiter och allsköns inte särskilt önskvärd undervegetation på nätet. Sociala medier innebär också en enorm påverkanskraft, som allt från nationella regimer till enskilda personer kan använda respektive missbruka. Ett lysande exempel på det senare är militärregimens i Myanmar utnyttjande av Facebook för att sprida hat och uppmaningar till våld och förföljelse av folkgruppen rohingyer.
   I Sverige använder 56 procent av medborgarna sociala medier dagligen, vilket är dubbelt så många som 2010. Det har visat sig att de flesta lägger mellan en och fyra timmar och i snitt tre timmar per dag till att följa och delta i sociala medier. Det är få aktiviteter utöver sömn som tar sådan tid i anspråk. Det hade kanske inte varit ett problem om inte människor själva upplevde det just som ett problem. Det största ungdomsspecifika problemet på arbetsmarknaden i dag verkar vara mobilanvändandet. På arbetsplatser där man har infört förbud mot mobilanvändande ökar antalet toalettbesök. Skärmtid har dessutom blivit en klassfråga. Data visar att barn till lågutbildade föräldrar har mer skärmtid jämfört med barn till högutbildade. Dagens ungdom tillbringar sin tid på ett helt annat sätt än tidigare generationer. De behöver inte gå hemifrån för att umgås med kompisar. Antalet tonåringar i USA som fysiskt träffar sina vänner nästan dagligen minskade med mer än 40 procent mellan åren 2000 och 2015 enligt en professor i psykologi, Jean Twange.
   Hemmasittandet innebär minskad risk för fysiska faror men psykiskt mår de unga uselt. I USA har depressioner och självmord bland tonåringar skjutit i höjden sedan 2011. En framträdande bov i dramat enligt Jean Twange är den smarta telefonen. Många ifrågasätter sambandet mellan IT/sociala medier och depression.

   Per Scheutz, ledarskribent.

   Hur påverkas samhället när människor interagerar allt mindre med varandra? Varje vänligt möte bygger socialt kapital. Vid varje tillfälle då människor möts under förtroendefulla former skapas socialt kapital. Vi tvinnar en liten tråd av tillit mellan varandra. Normer underhålls och nätverk byggs. Våra samhällssystem fungerar bättre när vi litar på varandra och på systemen. Ytterst är ett fungerande demokratiskt samhälle beroende av socialt kapital. På nätet är vi till hälften dolda. Det är knappast den bästa grunden för att bygga tillit. Det är oerhört viktigt att inte tappa bort människan i vår underbara digitala utveckling. Ju mer digitalt samhället blir desto värdefullare blir det personliga mötet. Demokratin föddes på torget i Athen. Kommer den att dö i handen på en tonårig eremit?

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se