• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Dyrt (s)pel för värmlänningen

   Foto: Denny Jansson

   Region Värmland och Landstinget slås ihop och bildar det nya Region Värmland från och med 2019. Äntligen blir hela organisationen styrd av ett direktvalt fullmäktige med minskat demokratiskt underskott som följd och med en budget på närmare nio miljarder kronor.
   För att ge verksamheterna bästa möjlighet till framförhållning, valde Landstingsstyrelsens majoritet att lägga fram årets budget samt långtidsplan vid sammanträdet 12-13 juni. Socialdemokraternas brist på förslag under månader av budgetberedning i Landstingsstyrelse, upprepades vid fullmäktige då (S) anlände utan egna förslag. Istället drev de igenom en återremiss, för att de ansåg budgeten vara ”orealistiskt”. Sannolikt bara ett sätt att förhala processen. I sin fantasi hade de möjligen trott att de då skulle kunna ha en öppen budget i valrörelsen, men till priset av att verksamheterna i Landstinget inte skulle få jobba vidare och planera utifrån budget förrän i oktober. Oansvarigt och ofattbart beteende av ett parti som säger sig vilja ta ansvar.
   Den 26 juni inkallades så till ett extra landstingsfullmäktige och då klubbades ändå Värmlandssamverkans budget igenom, två veckor senare än planerat och till en extra kostnad för skattebetalarna. En kostnad som är en direkt konsekvens av Socialdemokraternas misslyckade strategi, vilken verkade vara att sätta käppar i hjulen och krångla till beslutsprocesser, då egna förslag och alternativ lyser med sin frånvaro. De förslag (S) ändå kom med inför mötet den 26 juni handlade samtliga om utgiftsökningar, sammantaget 100 miljoner kronor utan finansiering och med minskade marginaler som följd. Vänsterpartiet hejade på, men med tillägg om att konsekvenser av en skattehöjning borde utredas. Att Vänstern som vanligt menar att ökat uttag av skatt löser det mesta är inget nytt under solen, dessbättre var de ensamma den här gången.
   Efter de här turerna, om inte förr, är det tydligt att Socialdemokraterna i Landstinget inte på något sätt är mogna att ta ansvar för regionens ekonomi. Med det beteende som de här visat, skulle det i värsta fall kunna leda till samma situation som Landstinget i Värmland befann sig i under slutet av 90-talet. Efter långvarigt socialdemokratiskt styre upplevde vi då en landstingsekonomi i fritt fall där staten fick ta över ansvaret för att inte hela verksamheten skulle rasa ihop.
   Värmlandssamverkans sex partier, (L) (M) (C) (KD) (MP) (SIV), har lyckats åstadkomma sex år med plusresultat de senaste två mandatperioderna och dessutom plusresultat och god ekonomisk hushållning sett över alla år sammantaget. Samtidigt har

   Niklas Lehresjön, ledarskribent.

   Värmlandssamverkan, för att nämna några enstaka exempel, kunnat utveckla verksamheten med Ambulanshelikopter, närvårdsplatser, dialys i Arvika etc. Allt detta i en tid när många andra Landsting i Sverige stått inför akuta problem och nedskärningsbehov. Med en stark och konstruktiv opposition kanske det gått ännu bättre för Värmland, men nuvarande oppo(s)ition verkar varken vara i stånd att styra eller att vara en konstruktiv opposition. Så ska något av alternativen väljas gör vi bäst i att låta regionens Socialdemokrater träna på att vara i opposition några mandatperioder till. Såväl för värmlänningarnas plånböckers som för värmlänningarnas hälsas skull!

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se