• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • ”Det glömda Sverige” är också värt en God Jul!

   Foto: Stina Stjernkvist / TT

   Den utdragna processen runt regeringsbildningen börjar bli tröttsam. Nu råder inte kaos i Sverige.
   Vi har en stabil konstitution som tröskar igenom alternativen i tur och ordning och vi har mekanismer som gör att Sverige fungerar även under rådande omständigheter. Men det är frustrerande om vi ska ägna tiden åt att driva Sverige in i ett kostsamt extra val i stället för att hitta breda majoriteter, söka samförstånd och föra resonemang om sakfrågor. Ett extra val kommer sannolikt inte heller att göra det enklare att bilda regering än med nuvarande sammansättning i riksdagen. Det kommer bara att kosta skattepengar som kan användas på ofantligt mycket klokare sätt. Tyvärr har såväl Löfven (S) som Kristersson (M) sagt att de ”röstar nej till varje regering där de själva inte är statsminister” I praktiken låser dessa båda partier alltså hela processen, då de utgör 28 procent respektive 20 procent av riksdagens ledamöter.

   Mycket fokus har de senaste månaderna riktats mot de mindre partierna C och L vilka båda varit villiga att förhandla och vara en del av ett regeringsalternativ. Men att vara en del av ett regeringsalternativ är inte att vara stödparti! När nu en konservativ budget fått största stöd i riksdagen, då är det viktigt att fokus i förhandlingarna från liberalt håll ligger på de grupper som annars riskerar att bli de verkliga förlorarna. De som vi liberaler ofta benämner ”Det glömda Sverige”. Grupper med svag till obefintlig maktposition i samhället och som nu riskerar att marginaliseras än mer.
   M och KD har dessvärre genom den gemensamma budgeten nu målat in sig i högerhörnet. De har, med aktivt stöd av SD, drivit igenom en budget som visserligen innehåller många vettiga strukturella reformer vad gäller skattepolitik, men som också har många inslag som varje liberal skulle skämmas för. Inslag som inte kan betraktas som annat än skamliga i ett rikt land på toppen av en högkonjunktur. Budgeten ger till exempel inte utrymme att återupprätta LSS till acceptabel nivå. Det kommer på sikt att fortsatt tvinga in människor i institutionsboende och starkt begränsa individernas frihet och rätt till ett värdigt liv. M och S verkar dessutom tragiskt nog tävla om vem som kan urholka asylrätten mest. Att spara på migrationen verkar inte heller bekymra Kristdemokraterna, trots att de därmed sannolikt medverkar till brott mot artikel 14 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

   Niklas Lehresjön, ledarskribent.

   Följden blir bland annat fortsatt splittrande av familjer då knappast utrymme ges för familjeåterföringar. Anmärkningsvärt att KD som säger sig stå upp för familjen som institution bidrar till att fortsätta splittra just familjer. De konservativa M och KD visar dessutom tydligt att de varken tycker jämställdhet eller natur är viktigt genom att kraftigt beskära anslagen till Naturvårdsverket samt lägga ner jämställdhetsmyndigheten. Sammanfattningsvis en konservativ budget med direkta konfliktytor mot liberalism och definitivt ingen ”alliansbudget”.
   Sverige behöver en regering i den socialliberala mittfåran av det politiska landskapet. Då måste S tona ner den marxistiskt påstådda konflikten mellan arbete och kapital och då behöver M visa att ”liberalkonservativ” inte på ”Moderat-svenska” betyder värdekonservativ.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se