• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • De goa gôbbarna i Göteborg

   Foto: Fredrik Sandberg / TT

   Hur står det till med ärligheten och hederligheten i den offentliga sektorn och i det svenska näringslivet?
   Är oförvitligheten det mest utmärkande draget i den välkända svenska naivitetens och aningslöshetens förlovade land? Tyvärr kan vi nog konstatera att såväl korruption som oegentligheter inte är helt ovanliga i vårt land. Allt enligt Transparency International Sverige. Men vad är då korruption enligt samma organisation? Korruption fördjupar fattigdomen i världen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, äventyrar god samhällsstyrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Korruption brukar anses föreligga när någon utnyttjar sin maktposition för att gynna sig själv till exempel en beslutsfattare inom förvaltningen eller en inköpschef i näringslivet. Det kan också handla om att gynna ett intresse som står beslutsfattare nära till exempel en politiker som tar emot ett bidrag till sitt parti mot löfte om att verka för att ett visst politiskt beslut. Här följer en provkarta på oegentligheter i landet Lagom.

   För några år sedan utmärkte sig Göteborg för ett antal exempel på tagande av muta och bestickning samt vänskapskorruption. Det gällde det kommunala bostadsbolaget Poseidon, Göteborgs Energi och Göteborgs Spårvägar. Göteborg kom då till och med att kallas Muteborg. Den så kallade Göteborgsandan, som innebär goda relationer mellan den

   kommunala politiken och andra aktörer i staden har ibland inte fått helt hälsosamma konsekvenser. Andra exempel är affären med försvarsminister Peter Hultqvists pressekreterare, som bedrev eget företag inom sitt eget ansvarsområde i departementet, visar på Sveriges aningslöshet när det kommer till jäv och vänskapskorruption. När utrikesminister Margot Wallström fick en lägenhet i Stockholm av fack- förbundet Kommunal utreddes hon av Riksenheten för korruption för eventuellt mutbrott. Enligt utrikesministerns försvarsadvokat var lägenhetsaffären inte en muta utan ”ett uttryck för vänskap” från Kommunals sida. Professorn i rättsvetenskap Dennis Töllborg menade dock att ”lägenheten var en solklar muta ”. Utredningen mot Wallström lades sedermera ner.

   Det ultimata exemplet på politisk korruption enligt statsvetaren Bo Rothstein är LO:s löfte till Stefan Löfven att ge Socialdemokraterna minst 250 000 röster i valet 2018 i utbyte mot politiska tjänster. Uppdrag gransknings grävande reportage kring ett antal bedrägliga säljbolag styrda av en affärsman i London har bevisat att 216 av Sveriges 290 kommuner är mer eller mindre mutbara. Tre av fyra kommuner har alltså har alltså fallit offer för bluffakturor och mutförsök. Konkurrensverket kommer att trappa upp kampen mot korruption. Offentlig upphandling är ett riskområde och mörkertalet är stort, anser verkets generaldirektör Rikars Jermsten.
   Inom privata näringslivet är problemet med korruption och oegentligheter av en helt annan magnitud vad gäller storleken på belopp. Skandalen med Telias misstänkta miljardmutor i Uzbekistan har fått svenska företag att skärpa sig anser Institutet mot mutor. Skandalen med fondbolaget Allras affärer riktar sökarljuset mot fler aktörer än de fyra chefer som åtalas.

   Per Scheutz, ledarskribent.

   Sverige är sämst i Skandinavien och är det sjätte minst korrupta landet i världen enligt Transparency International. Uzbekistan är på plats 157. Tre komponenter är avgörande för ett effektivt regelverk mot korruption: straffsatserna, företagsboten och risken att bli upptäckt och lagförd. Varken straffskalan eller företagsboten har någon som helst avskräckande verkan. Med vår straffskala (max sex år för grovt mutbrott) och företagsbot (max tio miljoner kronor) står vi oss slätt i jämförelse med andra länder, vilket också OECD kritiserar oss för. Med kalla fakta på bordet är det hög tid att ta en riktig diskussion om de förändringar som är helt nödvändiga för att kunna förebygga och förhindra korruption och oegentligheter. Media har också en utomordentligt viktig roll att spela i de här sammanhangen. Program som Uppdrag granskning, Kalla fakta och Kaliber i SR liksom grävande journalister i våra dagstidningar har viktiga och angelägna uppdrag att lyfta fram i dagsljuset hel- och halvskumma företeelser och förhållanden i såväl offentlig sektor som företagsamheten.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se