• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Vem finansierar vad?

   Så var vi i gång igen. Vänsterkanten blandar ihop äpple och päron. Om det beror på okunnighet eller en vilja att ta billiga politiska poänger vet jag inte, det förra innebär ignorans och det senare populism. Den politiska debatten präglas redan av för mycket av båda dessa inslag. I söndags satt Göran Greider och myste i Sveriges Radios ”Gomorron, Världen” där han cyniskt konstaterade att ”det är mycket lättare att snabbt få loss en halv miljard till försvaret än till förlossningsvården”. Slagkraftigt? Javisst. Hederligt? Icke.
   Vi kan börja med att konstatera att vi lägger nästan tio procent av Sveriges BNP på sjukvård (och i dessa siffror ingår inte vissa kostnader, exempelvis kostnader för forskning och utbildning) medan försvarets motsvarande andel är en procent.
   Om detta är relevant eller inte lämnar jag därhän men vad som är viktigare är att försvaret är statens uppgift. Sjukvården finansieras av landstingen. Det är således rikspolitikernas sak att ordna fram pengar till försvaret och det är varken konstigt eller orimligt att rikspolitikerna lägger mer pengar på försvaret vad de spenderar på kommunernas och landstingens verksamheter. Nu gör de dock inte ens det.
   Johan Ingerö har förtjänstfullt brutit ner dessa siffror och statsbidragen till kommuner och landsting uppgår till 162 miljarder, dvs fyra gånger så mycket som försvarsbudgeten 2015. Av dessa har 29 miljarder gått till hälso- och sjukvård.
   För exemplets skull så utgår Johan Ingerö från att förlossningsvården behöver 500 extra miljoner. Vi har redan konstaterat att det är landstingens sak att finansiera dessa extra resurser och för att bryta ner detta på region- och landstingsnivå så behöver vi dividera 500 miljoner med de 20 landstingen och regionerna och sedan justera för folkmängd.
   Greiders Dalarna, som befolkningsmässigt är jämförbart med Värmland, har färre än 500 000 invånare och behöver då hitta mindre än 12,5 miljoner kronor i sin landstingsbudget som omfattar ca 8 miljarder kronor.
   Så i stället för att ondgöra sig över välbehövliga, men fortfarande otillräckliga, extra tillskott till försvarsbudgeten i nationell radio borde Göran Greider skriva arga ledare om hur de röda politikerna i Dalarna inte förmår att lösgöra 1,5 promille av sin egen budget för något så viktigt som förlossningsvården.
   För en vecka sedan fyllde Annie Lööf och Jonas Sjöstedt Karlstad Universitets aula. Publiken fick ta del av en frejdig debatt mellan två politiker som beskriver sig som varandras ideologiska motpoler; liberala Lööf mot socialistiska Sjöstedt.
   Vi som såg debatten märkte hur mycket de trivs i stridens hetta och att det samtidigt finns en djup respekt dem emellan. De låter varandra tala till punkt och undviker personangrepp – kort sagt, en hederlig debatt. Och det är såhär det borde se ut. Tydliga ideologiska linjer som drabbar samman, sakligt och rappt.
   Annie Lööfs och Jonas Sjöstedts debatturné har dragit fulla hus på samtliga orter de besökt och det är uppenbart att det finns både ett stort sug och ett stort behov av den här typen av debatter. Draget till sin spets så behöver demokratin mer av detta och mindre av de populistiska och förvirrande utspel Göran Greider ofta står för.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se