• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Skapad sårbarhet i en fantastisk värld

   Turerna runt Transportstyrelsen ställer många frågor på sin spets, bortom kärnfrågan, men som ändå är oerhört angelägna. Oppositionen har som yttersta konsekvens av IT-skandalen i dagarna anmält infrastrukturministern till konstitutionsutskottet.
   Det får bland annat ses som ett sätt att stryka under allvaret bakom att en myndighet som brustit allvarligt i säkerhet och läckt ut känslig information och gett icke säkerhetsklassad personal utanför landet tillgång till den samma. Trots att styrelsens ordförande enligt uppgift känt till detta under lång tid, är det först nu som uppgifterna kommer fram. Det är givetvis av yttersta vikt att det här utreds, inte minst för att undvika liknande fadäser längre fram. Det är viktigt att belysa vad som hänt och vem som brustit i sina befogenheter men också om personer underlåtit att agera och informera. Vi måste som medborgare kunna lita på att information stannar hos behöriga och inte kan användas och missbrukas av andra och på annat sätt än vad som är tänkt. Det är viktigt för rikets säkerhet men också ur individperspektiv. Låt oss med anledning av detta vidga perspektiven.
   Att kommunicera 24/7 är en självklarhet. Vart man än vänder sig syns människor djupt försjunkna i smartphones. För att kolla status i sociala medier, boka biljetter, kolla väder, ta en selfie, uppdatera, göra bankärenden med mera. Våra smarta telefoner och datorer har blivit en del av vår vardag, oavsett grupp eller ålder. Vi producerar en enorm mängd information och överallt lämnar vi spår. Borta är tiden då man satt i telefonkö för att boka bilprovningstider, ivrigt plitade siffror på en blankett när man deklarerade och när telefoni var något som var bundet till hemmet eller möjligen en telefonkiosk. Och med IT hanterar vi även uppgifter av mer känslig art än så. Som exempel har Landstinget i Värmland numera E-tjänster som gör att man inte bara kan boka tider hos vårdcentralen utan också på ett helt annat sätt än tidigare delta i vårdprocesser. Journaler är tillgängliga över nätet, självklart med hög säkerhet och med E-legitimation som krav. Men räcker det?
   Tekniken ger oss dessa fantastiska möjligheter och i ett rasande tempo allt fler möjligheter. Samtidigt innebär tekniken också risker. Hur sårbara är vi egentligen? Hur säkra kan vi vara på att inte informationen kommer i fel händer? Hur är ditt eget IT-skydd? Att säkerheten ska vara hög hos våra myndigheter är en sak, men ingen kedja är som bekant starkare än sin svagaste länk. Är det måhända din egen hemdator eller mobiltelefon? Eller är den svagaste länken att myndigheter, företag och organisationer i övrigt slentrianmässigt lagrar stora mängder information och underskattar risk och konsekvenser av information i fel händer? Väl värt att tänka på varje gång någon ropar på ännu en övervakningskamera, register eller databas.
   Vikten av att kunna lita på myndigheter och institutioner i ett land, det är i sig en än större fråga som tål att upprepas gång på gång. Den tilliten är en grundsten för samhället och dess legitimitet. Tillit går snabbt att rasera men tar tid att bygga upp. Låt oss alla hjälpas åt för att stärka och bygga den tilliten genom öppenhet, delaktighet och genom att ställa de rätta frågorna; men också genom att vara hälsosamt vaksamma och försiktiga.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se