• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Sätt demokratin främst i utrikespolitiken

   Det har varit ett dystert år för friheten globalt. Enligt den amerikanska organisationen Freedom House, så backade demokratin för elfte året i rad. Populism, extremism och nationalism breder ut sig. Vi har sett hur den baxat Storbritannien ut ur EU. Hur den fått den turkiska rättsstaten och demokratin att sjangsera. Hur den tagit sig ända in i Vita huset.
   Skurkstaterna har fortsatt att inskränka de mänskliga rättigheterna. De ofria länderna blir mer ofria. I Zimbabwe fortsatte regimen att missbruka makten och tortera oliktänkande. I Venezuela svalt barnen efter regimens socialistiska försöksverksamhet. Islamistiska terrordåd har mördat tusentals människor i Bagdad, i Nice och Peshawar. I Filippinerna sköts tusentals oskyldiga människor på öppen gata. HBTQ-personer mördas för sin kärleks skull.
   Tyvärr kan listan göras mycket, mycket längre.Världssamfundet har svikit människorna i dessa länder. Globala instrument som FN:s råd för mänskliga rättigheter har blivit ett fiasko, Rysslands Putin blockerar säkerhetsrådet, och efter flera avhopp finns det en risk att den internationella brottmålsdomstolen försvagas.
   Men under 2016 började även etablerade demokratier dra tillbaka sina medborgares friheter. EU-medlemmen Ungern är ett av de länder som backade allra mest. Polen, Tjeckien och Sydafrika blev också mindre fria.
   Den amerikanska presidenten Woodrow Wilson sade för precis 100 år sedan att:
   ”strävan efter fred bara kan vidmakthållas med demokratiers samstämmighet. Och freden måste vila på den politiska frihetens beprövade axlar.”
   Han hade helt rätt. Det är vår plikt att reparera minsta spricka i detta hederns förbund. Sverige måste i sin utrikespolitik ha demokrati som viktigaste mål. Varje svensk minister, varje politikområde, varje utrikesmyndighet, ska utgå från det som gynnar demokratins utveckling i världen. För när andra länder drar sig tillbaka från de överenskommelser vi slutit tillsammans, så har Sverige en särskilt viktig uppgift.
   Det finns de som säger att sittande presidenter, i alltifrån Sydostasien till Östeuropa till USA, inte är så farliga. Att nationalismen inte håller vad den lovar – att populisterna hetsar upp massorna, men vid makten är som politiker är mest.  Jag håller inte med. Vi får aldrig vänja oss. Minns vår historia. För kom ihåg att de populistiska nationalisterna redan åsamkat världen stor skada. Genom sina könsord och sitt hånande, sina lögner och sina alternativa fakta, har de sänkt anständighetens tröskel. Gränsen för vad en modern ledare kan säga har flyttats. Det kommer ta tid att reparera.
   Det är demokratin, dumbom. Så skrev den dåvarande folkpartistiske partiledaren Per Ahlmark en gång i tiden. Och det är så sant även 2017. Och i alla fall vi som tillhör partier med stolta rötter som är sprungna ur striden för demokrati, fajten för frihandel, kampen för mänskliga rättigheter och slaget om frihet – också för kvinnor – för oss är det viktigare än någonsin att värna, vurma och vårda dessa rötter.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se