• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Nattväktarstaten lever farligt

   En tänkt nattväktarstat var ett begrepp som myntades inom 1800-talets liberalism. Nattväktarstaten skulle ansvara för rättsväsende, polisverksamhet och försvar, medan övrig verksamhet i landet – utbildning, räddningstjänst, socialtjänst, sjukvård, infrastruktur och så vidare skulle ombesörjas av medborgarna själva i privat regi.
   Nu har vi i Sverige naturligtvis ett annat samhälle, som utgår från en betydligt vidare tolkning av liberalism, men vars samhällsfunktioner vi idag och inför framtiden har all anledning att känna oro för. Det handlar då i första hand om den gamla nattväktarstatens främsta funktioner, nämligen försvaret och polisen.
   Om vi börjar med försvaret, lever vi idag i en betydligt osäkrare värld med ett aggressivt Ryssland, Brexit och en nyvald amerikansk president som är helt oförutsägbar. I en sådan omvärld behöver Sverige en kvalificerad försvarsförmåga. Vår överbefälhavare Micael Byden har på ett föredömligt sätt varit mycket tydlig i sina besked till den nuvarande regeringen och försvarsminister Hultqvist. ”Vi har gått på höga växlar under 2016”, säger han i SvD. Försvaret saknar åtta miljarder om året för att kunna utföra sitt uppdrag. Det säger Anders Carell, chef inom Försvarets Materielverk FMV till SvD. ”Vi har inte pengar som räcker för att leverera en försvarsmakt med det antal materielsystem och soldater till den kvalitet och på den tid som anges i försvarsbeslutet 2015”, säger han till tidningen.
   Trots att Ryssland fortsätter sin upprustning, så försvagar Sverige i praktiken sitt försvar. Ifrån Liberalernas sida är det vår mycket klara uppfattning att Sverige nu snabbt måste rusta upp och redan i år öka försvarets anslag med fyra miljarder extra. Fram till 2020 behöver 28 extra miljarder satsas på försvarsbudgeten, som ska vara fördubblad 2026. Vi behöver också återinföra en moderniserad form av värnplikt, så att personalförsörjningen kan tryggas. Försvarsberedningen ska nu analysera säkerhetsläget och ange konsekvenserna för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Beredningen ska också ange hur totalförsvaret ska kunna inta höjd beredskap och klara krig under åren 2021–2025. Det hastar. Varje land har en arme, antingen sin egen eller någon annans. Vi måste nu se till så att vi har en potent och fullt funktionsduglig försvarsmakt.
   Det andra benet i den så kallade nattväktarstaten är ett fungerande rättsväsen och en trovärdig polisorganisation. Där har vi idag mycket stora bekymmer. Under december 2016 redovisades 24 procent färre ärenden till åklagare jämfört med motsvarande månad 2015. Hur mår brottsoffren? När polisen inte längre kommer, börjar människor fundera ut egna sätt att lösa sina säkerhetsproblem. Det kan handla om att hyra in väktare, begränsa tillträdet, odla kontakter med rätt personer eller ta hjälp av fel krafter. Det är inte längre någon idé att polisanmäla.
   Det är bråttom för den nuvarande regeringen att få ordning på rättsväsendet. Börja med att prioritera mängdbrotten. Det måste bli slut på den straffrihet som i realiteten råder för småbrott. Inrätta jourdomstolar och slopa mängdrabatter. Jämför med den så kallade nolltolerans som polisen i New York införde på 90-talet. Genom att slå ner på småbrott så blir de grövre brotten färre. Den omedelbara reaktionen på brottet är den stora fördelen.
   Svensk Handel räknar med att det sker ungefär två miljoner stölder varje år till ett sammanlagt värde av 4,6 miljarder kronor. Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel säger så här: ”Samhället har abdikerat. Ofta döms de här personerna till böter men åtta av tio betalar aldrig. En del har inte ens en adress i Sverige. Det här leder till en enorm frustration bland handlare och poliser.”
   Vi behöver åtskilligt fler poliser i Sverige. I vårt land är antalet poliser i förhållande till folkmängden omkring hälften jämfört med vår närmaste omvärld.
   Hur långt ner till botten ska vårt polisväsende förfalla innan den rödgröna regeringen inser allvaret och bland annat byter ut rikspolischef Eliasson? Nu har vi förlorat förtroendet även för inrikesminister Ygeman och kan konstatera att också han kan sälla sig till den skara av pratministrar, som den nuvarande regeringen redan har alltför många av. Sverige håller långsamt på att gå sönder i flera avseenden, försvaret, polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten, migrationen, integrationen och människors oro för sin säkerhet.
   Kort sagt medborgarnas tillit till samhällets grundläggande funktioner är i farozonen. Vart är vi på väg och vad vill egentligen socialdemokraterna mer än att klamra sig fast vid en minst sagt skakig regeringsmakt. Det är mera angeläget än någonsin att byta regering.

   / Per Scheutz

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se