• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Karlstad behöver Muminparken

   Karlstads kommun med såväl den politiska majoriteten som oppositionen, utom Vänsterpartiet, har gemensamt presenterat ett spännande upplägg i form av en besöksanläggning för barnfamiljer med Muminfamiljen och dess vänner som dragplåster. Äntligen har vi fått ett förslag som kan utvecklas till ytterligare ett besöksmål, som kommunen och vi Karlstadsbor så väl behöver.
   I Karlstads kommuns långsiktiga strategi för att utveckla besöksstaden Karlstad har man länge efterfrågat ett arrangemang, som kan få fler att komma till Karlstad, övernatta, besöka näringsställen och överhuvudtaget se vår vackra stad som en ort man kan stanna till i och inte bara fara förbi. Förslaget är en lokalisering till Skutberget, denna underbara oas vid Vänerns strand. Flera har ifrågasatt det lämpliga i att placera en Muminvärld där med invändningen att det inte passar in i miljön.
   Ingenting kan väl vara mera fel. Tvärtom kommer en Mumindal vid Skutberget att ytterligare förhöja attraktionskraften och nöjet att besöka Skutberget. En Muminetablering skulle dessutom bara komma att ockupera cirka fem procent av den samlade ytan vid Skutberget och kan mycket väl komma att harmoniera med det nuvarande Skutberget. Det ena behöver definitivt inte förskjuta det andra.
   Eftersom Skutberget dessutom mig veterligen inte hyser varken sandödlor, bombmurklor, sällsynta skalbaggar eller lavskrikor, bör inte sådana begränsningar lägga hinder i vägen för en framgångsrik etablering. Jag har vidare självklart full förståelse för den frustration som de sex sommarstugeägarna med arrendeavtal känner inför en Muminetablering på Skutberget men jag är helt övertygad om att Karlstads kommun kan komma att göra upp i godo med berörda arrendeinnehavare på ett för alla parter tillfredsställande sätt.
   Frågan om strandskyddsrätten seglar naturligtvis upp som ett möjligt stopp att utveckla besöksmålet Skutberget. Där vore det en Gud i behaglig gärning, om vår länsstyrelse för en gångs skull kunde medverka i positiv riktning till att bistå Karlstad i dess utveckling som besöksstad och bevilja en dispens vad gäller strandrättsskyddet.
   Enligt Tomi Lohikoski, VD för Muminvärlden i Nådendal i Finland skulle en etablering i Karlstad kunna hålla öppet i kanske fyra månader. Under de månaderna skulle enligt Lohikoski mellan 200 och 250 säsongsarbetare få anställning, gärna ungdomar som då får ett första steg in på arbetsmarknaden.
   Muminvärlden för resonemang med flera kommuner i Sverige men Karlstad ligger enligt uppgift bra till om inte alltför många hinder dyker upp på vägen.
   Kan inte vi Karlstadsbor nu höja blicken och se positivt på en etablering av Mumindalen, som i verksam grad kan bidra till att utveckla besöksstaden Karlstad. Släpp sargen och låt oss slippa gnället om att en Mumindal inte passar in i oasen Skutberget.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se