• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Hurra för EU

   Brexit. Swexit. Nexit. Uppmuntrade av den brittiska folkomröstningen som resulterade i att Storbritannien nu ska lämna EU känner Europas populister och nationalister vind i seglen. För EU-frågan, unionens värderingar och själva grund står i centrum i debatten. I veckan gick Nederländerna till val (i skrivande stund vet vi ännu inte valresultatet). Detta är ett av årets tre kallade ödesval i den europeiska unionen. För senare i vår följer det franska presidentvalet och till hösten i Tyskland.
   Genomgående tema för dessa val är striden mellan europeisk gemenskap och nationalistisk splittring. Trots att samtliga dessa länder är gravt beroende av export. Trots att dessa länders medborgare gynnats stort av den fria rörligheten för att kunna arbeta, leva och studera i andra EU-länder. Trots att dessa nationer drabbats hårt av 1900-talets världskrig och upplevt nazismen på nära håll. Trots allt detta går en tom och destruktiv nationalism tyvärr fram i opinionen.
   Ingen Europaentusiast kan förneka att EU har enorma utmaningar framför sig. Och EU måste visa medborgarna att unionen kan föra en politik som levererar. En inre marknad som skapar jobb. En global marknad med frihandel som ger tillväxt. En klimatpolitik som gör att våra barn också kan andas frisk luft och bada i våra sjöar. Ett rättssamarbete som har muskler att stoppa den gränsöverskridande brottsligheten. Ett samarbete mot terror, sexslaveri, narkotikahandeln och stöldligor.
   En gemensam flyktingpolitik, där alla EU-länder tar solidariskt ansvar att hjälpa människor på flykt. Men mitt bland utmaningarna är det viktigt att komma ihåg att EU aldrig blir mer än vad medlemsstaterna gör den till. Och faktiskt påminna sig också om de fördelar med EU som alltför få politiker talar om.
   Den europeiska unionen grundades på ruinerna från världen av i går. Efter årtionden – århundraden – av krig och elände kunde arvsfiender enas om att fred skulle råda på den europeiska kontinenten. EU är en seger för demokrati, frihet och öppenhet. Det är en fråga om var vi känner oss hemma.
   För mig är svaret självklart. Europa. Sverige är en del av den europeiska familjen. Demokrati, frihet och öppenhet har lagt grunden för det svenska välståndet. Frihandel och nyfikenhet har lett till bättre hushållning med resurser och snabbare teknikspridning. Ensam är aldrig stark.
   Så i en tid där den europeiska unionen genomgår sitt livs största kris sker samtidigt ett firande i det tysta. Den 25 mars 2017 fyller nämligen Romfördraget 60 år. Det utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den 25 mars 1957 av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien.
   Fördraget trädde i kraft 1 januari 1958 och utvecklade det tidigare kol- och stålfördraget som skulle underlätta för handel mellan medlemsländerna. Här ligger också grunden för EU:s inre marknad, jordbrukspolitik och tullunion. Genom fördraget bildades EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen.
   Hurra för det europeiska samarbete fler europeiska politiker borde tala lite mer passionerat om. Alternativen är förskräckliga.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se