• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Både och-politik inte antingen eller

   Värmlands stolthet Selma Lagerlöf och över 200 andra liberaler skrev tillsammans under det upprop som bildade dåtidens liberala parti. Det som i dag stolt bär namnet Liberalerna. Första världskrigets fasor, svårigheterna för näringslivet samt den skenande arbetslösheten gjorde att de agerade. I dag står Liberalerna återigen inför ett vägskäl. Partiet kan inte längre vila på gamla meriter. Det gäller att istället omsätta idealen i praktisk politik.
   Vi liberaler på hemmaplan bör lyssna på tonen, tyngdpunkten och trovärdigheten som burit liberala partiers framgångar internationellt de senaste åren. Den fantastiska resa som Macrons liberaler gjort i Frankrike på bara ett år eller hur etablerade äldre liberala partier i Nederländerna och även Tyskland lokalt tagit sig tillbaka. Det finns nämligen mycket att lära. Det som förenar de liberala framgångarna den senaste tiden är modet att både våga lyssna till väljarna och samtidigt våga stå för en tydlig vision för framtiden. En tydlighet som inte ska förväxlas med förenkling.
   Detta förutsätter en liberal ”både och-politik” fast förankrad i den politiska mitten. Att vara tuff mot kriminaliteten, men också tuff mot dess orsaker. Att inse att en skola med arbetsro och kunskapstörst är ett lika viktigt vapen för trygghet och tillit som fler poliser. Att erkänna att det inte räcker med fler poliser ute på gatorna utan det måste också till fler som utreder brotten. Att förstå att jämställdhetspolitiken inte kan börja när en kvinna väl blivit lönediskriminerad vid 28-årsålder utan måste starta redan på förskolan. Att förklara att en arbetsmarknadspolitik som utgår från att både kvinnor och män försörjer sig själva är ett lika starkt verktyg för integration som obligatorisk SFI-undervisning och skrotade vårdnadsbidrag. Att tydliggöra att tidiga stödinsatser för trasiga familjer är ett lika nödvändigt redskap för att stötta ett barn som en lärarroll med respekt, höga förväntningar och ansvar. Att försvara rätten till asyl, men också vara tydlig med att alla som kommer till Sverige inte har fullgoda asylskäl och därför inte får stanna. Att pedagogiskt kunna visa kopplingen hur en god välfärd förutsätter ett friskt företagsklimat som skapar fler jobb och ger fler skattebetalare.
   Men ”både och-perspektivet” förutsätter en berättelse om varför och hur politik ska gå ihop. En socialliberal berättelse som inte väljer mellan ensidiga krav eller naivitet. Jag tror på det jag kallar för ”förväntansliberalism”. Inte bara krav uppifrån, utan en tro på att människan växer genom förväntningar och meritokrati. I ett samhälle där tilliten brustit är det viktigt att varje generation återerövrar drivkraften att sträva mot att nästa generation ska få det bättre. Mer frihet, bättre levnadsstandard och större möjligheter. Att din bakgrund inte ska avgöra din framtid och att möjligheternas måttstock är densamma för alla.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se