• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Välfärdsutredningen

   En välfärdsutredning kan vid första anblicken tyckas vara en strålande idé. Vår gemensamt finansierade välfärd står som bekant inför gigantiska utmaningar. Utmaningarna är såväl demografiska som finansiella; vi lever allt längre vilket också vid ålderns höst ger ett mer komplext vårdbehov samtidigt som vi har en snabbt växande befolkning. Så att ta fram en gedigen utredning kring hur vi tacklar dessa och de många andra utmaningar välfärden står inför utan att tappa snarare snäppa upp kvaliteten är naturligtvis angeläget. Men när Jonas Sjöstedt får ett finger med i spelet flyttas problembilden till det gamla vanliga; företag, företagare och överskott.
   Allra helst så vill Jonas Sjöstedt få bort företagare från välfärdsområdet helt och hållet. Men när politiker ger sig in i att diktera vilka vinstnivåer som är godtagbara i privata företag öppnas flera andra dörrar. Ska till exempel privata byggbolag, som Skanska, NCC och Peabs vinster begränsas när de bygger skolor, sjukhus, vägar och broar? Och de som producerar läromedel? De som levererar papper, pennor och kollegieblock? Och skolmaten?
   De privata företagen inom välfärdssektorn är här för att stanna. De är uppskattade av brukarna, de är kostnadseffektivare än deras offentliga motsvarigheter, har lägre sjuktal och bidrar i allra högsta grad till den av befolkningen så uppskattade valfriheten. Karlstads bästa vårdcentral är en privat inrättning. Likaså är de flesta topprankade vårdcentraler i Värmland det. Värmlands sämsta vårdcentraler är dock offentligt drivna.
   När Stefan Löfven dessutom ondgör sig över barn till salu på börsen blottas okunskapen än mer. Varför skulle inte en skola kunna fungera med riktigt långsiktiga ägare som våra pensionsfonder? Alla bolagets förehavanden skulle dessutom löpande genomgå en rigorös genomlysning och alla som någon gång verkat på en konkurrensutsatt marknad vet att kvaliteten avgör framgången.
   Ilmar Reepalus rapport har dessutom kantats av interna problem. Den landar i en vinstbegränsning på 10 procent. Varför 11 procent, eller för den delen 9 procent, skulle vara sämre framgår inte. Det kanske mest talande i rapporten finner vi när vi försöker ta reda på vad som ska hända med de eventuella övervinsterna.
   De ska nämligen placeras i en buffertfond som löses upp efter sex år, därefter förs pengarna där över till Allmänna Arvsfonden. På vilket sätt mer resurser hos Allmänna Arvsfonden gör skola och sjukvård bättre framgår inte. Däremot så framstår ju syftet med rapporten än tydligare; eventuella vinster ska bekämpas, inte kvalitetsbrister.
   Mitt förslag till Ilmar Reepalu, och till regeringen också för den delen, är att om ni nu nödvändigtvis ska in och peta i bolagens resultaträkningar angrip då förluster. Men rikta inte in er endast på privata aktörer, låt även Landstingsdrivna vårdinrättningar och kommunala skolor omfattas. Helt enkelt samma spelregler. För de som hävdar att vinster från skattefinansierade företag är stöld har fel.
   De pengarna kan användas till investeringar, nyanställningar eller göra nytta någon annan stans i ekonomin. Stöld av skattemedel återfinner vi bland misskötta aktörer som tillåter underskott. Det är underskotten som borde bekämpas och det finns en hel del svarta hål hos både landsting och kommun.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se