• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • TV-spel på börsen

   Under den gångna veckan börsintroducerades ännu ett svenskt företag i data- och TV-spelsbranschen. Introduktionen kan beskrivas som lyckad; efter stort intresse från allmänhet och investerare så övertecknades aktien hela 19 gånger och kursen har sedan introduktionen stigit med över 40 procent. Det är ett Karlstadbaserat företag som nu tagit ett stort kliv för att kunna fortsätta att utvecklas.
   Detta Karlstadsföretag är inte det enda TV- och dataspelsföretag som finns på börsen. Listan kan göras lång och den omfattar i princip alla branschens olika segment med spel till datorer, konsoler och mobiltelefoner.
   Data- och TV-spelsbranschen har under en lång period uppvisat en stark tillväxt där de flesta bolag också har en god lönsamhet. Faktum är att den svenska spelexporten är nästan lika stor som exporten av svenska lastbilar. Branschen är globalt sett större än både musik- och filmindustrin – tillsammans.
   Men samtidigt som det skrivs spaltmeter om Volvo lastvagnar och Scanias förehavanden och produktlanseringar så publiceras sällan mer än en och annan spelrecension i media. När det skrevs som mest om den svenska jättesatsningen på Arn-filmerna pågick det i det tysta en handfull spelutvecklingsprojekt, vart och ett med en betydligt större budget än Arn-projektet. De satsningar som görs inom spelbranschen uppmärksammas sällan.
   Spelbranschen är en kreativ bransch fylld av konstnärssjälar, illustratörer, musiker, manusförfattare och programmerare. Precis som vi bland film och musik kan hitta såväl stora globala jättesatsningar som pyttesmå källarprojekt utvecklade i flick- eller pojkrummen så gäller detsamma i spelbranschen. Ett av de allra största spelen, det svenskutvecklade Minecraft, utvecklades i huvudsak av en person på kvällar och helger.
   Där skattepengar ofta finansierar olika film- och musikprojekt har spelbranschen alltid stått på sina egna ben. Faktum är att branschen aldrig har tagits på allvar, trots att ”det svenska musikundret” bleknar i jämförelse.
   Vi tillhör den absoluta världstoppen i en bransch med stenhård konkurrens som dessutom alltid förändras – och de flesta vet inte ens om det. Tidningen Fokus listade nyligen de 75 mäktigaste personerna i kultursverige och inte en enda representant från spelbranschen fanns med.
   Varför är det så? Spelbranschen har alltid varit den där konstiga kusinen som ingen kulturmänniska riktigt har velat veta av. Man erkänner inte spel som en konst- och kulturform. Men där svensk film- och musik ofta är beroende av skattefinansiering har spelbranschen i det tysta byggt upp en självfinansierad miljardindustri.
   Dessa kreativa människor i spelbranschen lärde sig tidigt att de fick klara sig själva vilket har gett oss en blomstrande bransch med mängder av företagare. Eftersom något annat inte var möjligt.
   Det är lätt att ha en övertro på skattefinansierade projekt och subventioner. Men förstår man de grundläggande marknadsekonomiska förutsättningarna så ligger framtiden i dina egna händer, inte politikernas. Frågan är inte om de kreativa näringarna ryms inom marknadsekonomin eller inte.
   Kreativa näringar som konst, film, musik och nu senast spel, fyller basala behov hos oss människor och är en förutsättning för att resten av världen ska fungera. Och just detta bör politiken via subventioner och skattefinansiering styra så lite som möjligt. Vi kan stå på våra egna ben, om vi vågar försöka.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se