• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Snabbare tåg

   I veckan presenterade Sverigeförhandlarna förslaget på hur det kommande nätverket för höghastighetståg kommer att se ut. Stockholm binds samman med Göteborg samt Malmö via orter som bland annat Norrköping, Linköping och Jönköping. Med ett förslag som drar en järnväg söder om Vänern verkar det alltså som om Karlstad olyckligtvis står utan höghastighetståg.
   I flertalet länder har höghastighetståg funnits sedan flera år tillbaka. Frankrike har sina TGV, i Spanien kallas de AVE och i Japan finns Shinkansen, bara för att nämna några. Sverige har inom detta område legat långt efter och att nu planerna är i rullning kan inte ses som annat än positivt.
   En viktig aspekt i valet av färdsätt är tidsåtgången. Priset är såklart för många även det en avgörande faktor, men tiden det tar att ta sig från punkt a till punkt b är en påverkande faktor i resenärens val. Detta gör i sin tur att flyget, trots en större klimatpåverkan, ofta blir alternativet, då andra färdsätt idag tar för lång och även dyrbar tid. På nio av tio flygplaster som drivs av statliga Swedavia växte i fjol inrikestrafiken.
   Höghastighetståg skulle här kunna bli den konkurrenspart som idag saknas på många håll. Men om detta ska bli möjligt, så måste man vara med och konkurrera mellan de destinationer som resenärerna reser mellan. Från Arlanda var de tre vanligaste resmålen år 2014 Köpenhamn, London och Oslo. Göteborg hamnade på en femte plats.
   Ett av förslagens mål var att sträckan mellan Stockholm och Göteborg inte ska ta mer än två timmar. Svårigheten i den planerade linjedragningen mellan de två städerna blir dock att ta upp konkurrensen med flyget på en av de mest trafikerade sträckorna, nämligen Stockholm till Oslo. Möjligen skulle en om Vänern norrgående höghastighetsbana till Göteborg ta längre tid än en sydlig sådan, men möjligheterna till en framtida utbyggnad mellan Norge och Sverige och de två huvudstäderna skulle vara större. I nuvarande utformning saknas denna möjlighet helt.
   Karlstads kommun har tillsammans med Region Värmland, Örebro kommun och Region Örebro ett bolag, Oslo-Stockholm 2.55 AB, som har till uppgift att arbeta långsiktigt för en snabb tåglinje mellan Stockholm och Oslo via Örebro och Karlstad.
   När nu de föreslagna höghastighetslinjerna är dragna där de är får vi hoppas att det det gemensamma bolaget lyckas med sitt mål. En snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo skulle inte bara gynna vår och Örebros region, utan även bidra till att öka konkurrensen gentemot flyget på en av de mest trafikerade sträckorna.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se