• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Skolan värd att slåss för

   ”Ni måste sluta prata så mycket om skolan”. Jag vet inte hur många gånger jag fått höra de senaste åren att dåtidens Folkparti och nutidens Liberalerna har lagt alldeles för mycket fokus på skolan.
   Men det finns en anledning till att vi just fokuserar på skolan och den anledningen är inte heller ny utan har hundratals år på nacken. Den heter kunskap, bildning och klassresor.
   Liberalen Fridtjuv Berg (1851-1916) var pappa till mycket av den progressiva skolpolitik som fick sitt genombrott vid förra sekelskiftet. Under nittonhundratalet bedrev sedan liberaler framgångsrika kampanjer för att uppmuntra bildning och högre studier. Fridtjuv Berg skrev en bok som skulle komma att bli en klassiker inom liberal skolpolitik, Folkskolan så som bottenskola, utgiven 1883. Mycket av det som formulerades där utgör än idag grundvalar för den liberala visionen att skapa en jämställd och bildningsorienterad skola. Berg skrev i sitt klassiska manifest:
   ”Lika själfklart som man nu efter 1789 finner det, att samhället icke får hålla en rättvisa för förnämt folk och en annan för simpelt folk, lika själfklart skall man inom kort finna, att detsamma ej får bjuda en sorts bildning åt fint folks barn och en annan åt simpelt folks”
   För oss liberaler börjar allt med skolan. Det är här våra barn rustas för framtiden och det är i skolan som klassresor tar fart. Pisa-resultaten ska inte tolkas som att vi nu kan luta oss tillbaka. Tvärtom. Det visar att skolresultat går att förändra med rätt reformer.
   Men då måste politiker våga att fortsätta reformera för framtiden. Alliansregeringen genomförde den största reformagendan för svensk skola sedan folkskolans införande på 1800-talet. Vårt syfte var att vända de sjunkande resultaten genom att fokusera på kunskapsreformer och på lärarna. Jag ser framförallt tre stycken reformer som är centrala för att skapa en svensk skola i toppskick.
   För det första. Kommunaliseringen av skolan, som genomfördes för 25 år sedan, innebar att kommunerna tog över arbetsgivaransvaret för lärarna och ansvaret för undervisningen. Det var ett felaktigt beslut. Den har bidragit till minskad likvärdighet, lägre status för lärarna och försämrade kunskapsresultat. Så återförstatliga skolan! Detta måste ske parallellt med att lärarnas status höjs.
   För det andra. Betyg behöver ges tidigare för att fånga upp de elever som har det svårt. Liberalerna vill också ha en tioårig skola, det är få länder i världen där vi börjar skolan så sent som i Sverige.
   För det tredje. I Sverige har vi problem med skolk och många lärare och elever störs på lektionerna. Att återfå disciplin och arbetsro kommer vara en av de centrala frågorna för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Vi behöver införa ett beteendebetyg i skolan för att få ordning och reda.
   Vi liberaler är stolta men inte nöjda över den svenska skolan av i dag. Liberaler kommer att fortsätta prata om skolan vad än våra belackare säger. Från dåtidens Fridtjuv Berg till nutidens Jan Björklund går det en bildningstradition och vetskap om att klassresan börjar i klassrummet. Skolan är värd att slåss för.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se