• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Första maj och arbetarpolitik

   På söndag är det första maj, en dag som historiskt sett varit arbetarrörelsens högtidsdag. Runt om i landet anordnas det demonstrationer och tåg av människor passerar genom stadskärnorna. På många av dessa orter hålls även tal och dessa utförs inte allt för sällan av företrädare för Socialdemokraterna. Men är Socialdemokraterna fortfarande det arbetarparti de tidigare utgett sig för att vara?
   Första maj har firats sedan 1890. Dagen firas inte bara i Sverige utan runt om i hela världen. Fackliga organisationer demonstrerar för arbetarnas rättigheter och även en del politiska partier är med och deltar, däribland Socialdemokraterna.
   Socialdemokraterna har en lång historia av att delta i firandet av första maj. Länge benämnde de sig som arbetarpartiet, men använder signumera av epitetet framtidspartiet. Socialdemokraterna såg sig länge som det självklara valet för arbetarrörelsen, men hur är det med den politiken som partiet för idag? Är Socialdemokraternas politik fortfarande för arbetarna?
   Regeringen har som mål att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. I fjol hade elva länder i EU en lägre arbetslöshet än Sverige. Prognoser från EU-kommissionen visar nu på att denna placering kommer vara densamma även nästa år.
   I den budget som presenterades av regeringen för någon vecka sedan saknades de förslag på åtgärder som krävs för att uppnå det önskade målet. Om regeringen ska lyckas med sitt mål att nå den lägsta arbetslösheten inom EU krävs reformer på arbetsmarknaden så att trösklarna för att ta sig in sänks. Särskilt svårt är det för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden och prognoser från Arbetsförmedlingen visar att år 2017 kommer sex av tio arbetssökande vara födda i utlandet.
   Här står regeringen inför en stor utmaning och om inte fler individer ska fastna i utanförskap och bidragsberoende behövs fler reformer än de som hittills presenterats. Istället för att komma med konkreta förslag för regeringen en politik med små punktinsatser som exempelvis sänkt moms på cykelreparationer och ett viss utökning av vad som ska täckas in i RUT-avdragen. Här har dock redan regeringen minskat det avdragsgilla beloppet med hälften.
   Regeringen väljer även att låta brytpunkten för den statliga inkomstskatten ligga kvar på tidigare års nivå vilket leder till att en del löntagare får betala en högre inkomstskatt.
   Om nu Socialdemokraterna är ett arbetarparti, vore det då inte önskvärt med en politik som ser till att fler får möjlighet att arbeta och att de som gör det får behålla mer av den lönen de tjänar. Den politik som nu förs tycks dock tyda på något annat och det låter inte som en arbetarpolitik.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se