• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Det frivilliga engagemanget

   Som bekant höll Miljöpartiet i helgen som var sin partikongress här i Karlstad. Ett språkrör byttes ut när Åsa Romson fick lämna sin position och istället ersättas av Isabella Lövin. Medierapporteringen från kongressen var stor, som sig bör när ett av regeringspartierna samlas för att besluta om sin kommande politik. Denna ledare kommer dock inte handla om själva kongressen, utan om det som hände innan den startade.
   Det var inte den sedvanliga bilden av entrén till Karlstad CCC som mötte kongressdeltagarna när de på fredagen anlände till lokalen. Utanför lokalen hade en blodliknande färg hällts ut och bilder på raserade byggnader placerats. Att detta kunde upplevas som hotfullt och obehagligt för tillresta deltagare är inte svårt att förstå.
   För detta tilltag tog senare det Kommunistiska partiet på sig ansvaret. Enligt partiet själva var aktionen en protest mot det värdlandsavtal med NATO som Miljöpartiet stödjer och som Riksdagen snart ska fatta besluta om. I ärendet finns en anmälan om olaga hot mot grupp upprättad hos polisen.
   Miljöpartiet och deras kongress var inte de enda som utsattes för sabotage under den gångna veckan. Även Moderaterna i Karlstad blev utsatta då någon, eller några, har slagit sönder lokalens fönsterrutor.
   Om än två enskilda händelser så är dessa del av en helhet som innebär en fara för vårt demokratiska och öppna samhälle. Den absoluta majoriteten av landets politiker är av kategorin fritidspolitiker. Detta betyder att politiken utgör ett fritidsintresse och att den förtroendevalda inte har det som sin huvudsakliga syssla.
   Det är personer som brinner för en värdering eller en fråga och som aktivt valt att engagera sig politiskt. I Sveriges kommuner finns nästan 37 000 förtroendevalda personer. Av dessa finns 227 i Karlstad kommun och 87 i Hammarö kommun. Detta enligt siffror från SCB.
   Alla dessa förtroendevalda representerar olika politiska partier och innehar förtroendeuppdrag av olika storleksordningar. Förtroendet har givits från väljarna och partiernas medlemmar och med detta kommer både ansvar och medföljande arbete.
   Inför sammanträden är det handlingar som ska läsas, det är interna partiarbeten att utföra och väljare att möta. Det är många timmar av arbete som läggs ned av den förtroendevalda. Och hela detta arbetet, det bygger på ett frivilligt engagemang.
   Säg att alla dessa fritidspolitiker en dag skulle sluta ställa upp. Att var och en skulle lämna walk-over åt hot och skrämselpropaganda. Vad skulle vi då stå inför för alternativ? Den största delen av vår demokrati bygger på att vi har individer som vill fortsätta engagera sig i arbetet för ett bättre samhälle. Vi får inte låta samhällsklimatet ändras till ett sådant att detta inte blir fallet.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se