• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Bra från brottsofferdagen

   Måndagen den 22 februari var för många en dag likt alla andra. Men det var inte vanlig måndag, det var den internationella brottsofferdagen. En dag som på många håll runt om i världen uppmärksammades särskilt mycket, och det med all rätt. Så skedde även här i Karlstad.
   Den internationella brottsofferdagen inträffar årligen den 22 februari och har till syfte att uppmärksamma brottsoffrens situation och de ideella organisationer som arbetar med de individer som utsatts för brott. Idén föddes i Sverige 1989, men är nu ett erkänt datum i flertalet länder.
   I Karlstad uppmärksammades dagen med filmvisning och efterföljande diskussion på Värmlands museum. Temat för dagen var våld i nära relationer och det var om detta de två filmer som visades handlade om. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som orsakar stort lidande för den utsatte, såväl fysiskt som psykiskt.
   BRÅ (Brottsförebyggande rådet) publicerade 2014 en rapport med namnet ”Brott i nära relationer”. I den finns att läsa att 6,8 procent av befolkningen uppger att de någon gång under 2012 hade utsatts för brott i en nära relation. Fördelningen mellan kvinnor och män var nästan lika stor, men kvinnor är mer utsatta för upprepade brott.
   De två vanligaste typerna av brott i nära relationer är systematiska kränkningar och försök att inskränka en individs frihet. Kvinnor är inte enbart mer utsatta för upprepade brott, utan även för grövre brott. 29,1 procent av de kvinnor som blivit utsatta för grov misshandel uppgav i den genomförda undersökningen att de behövde, eller hade behövt, uppsöka sjukvård.
   Rapporten visar på skrämmande siffror och förtydligar det samhällsproblem som brott i nära relationer innebär. Bland annat visar den att var femte person i Sverige någon gång under sin livstid har blivit utsatt för brott i en nära relation. Utav de våldsutsatta individerna uppger även en tredjedel av kvinnorna samt en fjärdedel av männen att det bor barn i hushållet. Barnen i dessa hushåll var något som de filmer som visades i Karlstad uppmärksammade särskilt.
   De flesta av de som blivit utsatta anmäler inte att de blivit det. Endast 7,9 procent uppgav att de någon gång under 2012 hade varit i kontakt med polisen. Av dessa hade endast drygt hälften gjort en polisanmälan.
   Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som verkligen förtjänar uppmärksamhet. Att belysa detta ämne och få fler engagerade i frågan skulle kunna hjälpa så många fler. Det är inte bara den enskilde som drabbas utan det finns även barn som lever med detta dagligdags.
   Internationella brottsofferdagen i måndags blev ännu ett tillfälle att belysa detta samhällsproblem. Det behöver fortsätta göras, så att fler blir medvetna och så att detta samhällsproblem kan fortsätta att bekämpas.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se