• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Sämsta alternativet blir det bättre

   I veckan dömdes två personer av Göteborgs tingsrätt för terrorbrott utförda i Syrien. Livstids fängelse blev straffet för de brutala dåd de genomfört under Daesh flagg. Domen visar på att Sverige inte är någon fristad för terrorister som tillåter sina medborgare att utföra terrorhandlingar och komma undan med det.
   Idag uppskattar man att drygt 300 svenska medborgare har rest iväg för att slåss för Daesh i Syrien eller Irak. Lite mer än en tredjedel av dem har även återvänt till Sverige. Hur många som funderar på att åka, eller sympatiserar med denna organisation är dock osäkert. Förhoppningsvis kan denna dom verka avskräckande för en del av dessa funderare.
   Att två personer nu dömts i domstol för terrorbrott är något som ska ses som positivt. Men en dom är inte tillräckligt för att få de allra mest fanatiska jihadisterna att överge sina tankar på att slåss för Daesh. Lagstiftningen i Sverige behöver ses över och skärpas så att denna typen av resor kan stoppas. Landsförräderi har lyfts i denna diskussionen tidigare, det tål att göras igen.
   För bara ett litet tag sedan stoppades och greps en 17-årig flicka i Österrike på sin väg ned till Syrien och Daesh. Flickan som var från Linköpingstrakten hade anmälts försvunnen av sina anhöriga och efterlysts internationellt. Med vilka löften och förhoppningar denna resa påbörjades är oklart. Mer klart är dock att det fanns något som lockade mer där, än vad som fanns här.
   Föräldrarna till denna unga flicka hade upplevt att hon innan sitt försvinnande hade blivit allt mer radikaliserad och dragit sig tillbaka från sin omgivning. Enligt pappan hade flera varningar gjorts och anmälningar lämnats in, men utan någon upplevelse att dessa togs på allvar. Den här typen av historia, att varningar inte tagits på allvar, är tyvärr inte den enda som uppdagats.
   Samtidigt som de här resorna och dess ändamål ska tas på största allvar och förhindras, finns det en sorgsenhet i hur en del individer kan se en bättre framtid i att ansluta sig till Daesh, än att hellre stanna kvar i Sverige. Särskilt unga individer. För de allra flesta står Daesh för allt som är ont här i vår värld, men för de här ungdomarna står de för något annat, något bättre, och detta är det riktigt skrämmande.
   Samtidigt som lagstiftarna måste skärpas så att den ordentligt försvårar för de som vill delta och straffa de som deltagit, behövs fortsatta förebyggande insatser göras. Daesh ska bekämpas med full kraft och ett av de starkaste sätten är att strypa tillförseln av nya medlemmar. Då kan vi inte blunda för att det finns ungdomar som ser Daesh som ett bättre alternativ.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se