• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Högre studier – en oprioriterad fråga?

   Karlstads universitet fyller en viktig funktion för både kommun och region. Att människor söker sig hit för att utbilda sig är av yttersta vikt för en stabil tillväxt i vårt område.
   Tillgång till kvalitativ vidareutbildning är inte bara av betydelse för näringsliv och samhälle, utan även för individen. Den rödgröna regeringen har snart styrt Sverige under ett års tid och ännu har inget ordentligt förslag kring hur de högre lärosätena ska utvecklas och stärkas, för att kunna utmärka sig i vår globaliserade värld, presenterats.
   Sista veckan i augusti innebär även för många den första veckan åter i skolbänken. Kanske inte just i den fysiska benämningen av en skolbänk, för idag är ju möjligheterna till studier många. Efter en lång, men inte vädermässigt helt skön, sommar fylls Karlstad åter av studenter. 34 813 individer sökte inför höstterminen till Karlstads universitet. En ökning med 2,2 procent gentemot 2014. Särskilt glädjande är detta, då trenden i riket var en minskning mot föregående år.
   Ett stort antal nya elever ställer en hård press på bostadsmarknaden. Detta kan bland annat märkas genom att priset på en enrumslägenhet, av typen bostadsrätt, i Karlstads kommun stigit med närmare 25 procent. I Karlstad byggs det nu på fler håll än vad det gjorts under många år. Kommunen gör sitt, men byråkratin kring nybyggnationer är stor och omständig.
   Att möjligheterna till nybyggnationer blir enklare och processen för byggstart snabbas på ligger till stor del på regeringens bord. Här har regeringen presenterat förslag på utökad samordning för bättre bostadsförsörjning samt påbörjat en utredning för att undersöka om hyresgästernas ställning bör stärkas. Men mer samordning och utredningar skapar inte fler bostäder.
   Regeringen gick under valrörelsen hårt åt den tidigare alliansregeringens skolpolitik och Socialdemokraterna kom med vallöftet om att bygga ut antalet studieplatser vid landets högskolor och universitet med hela 17 500. Tillgång till studier är förvisso viktigt, men att även upprätthålla kvalitén och utvecklingsmöjligheter av de som finns är nästintill viktigare. De bitarna verkar regeringen hittills ha missat.
   Studenterna vid Karlstads universitet, och alla andra högre lärosäten i vårt land, bör ha rätt till en utbildning som står sig stark i den internationella konkurrensen. För studenternas skull är det därför trist att se hur regeringen låtit denna fråga ligga vilandes.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se