• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Ett brinnande hat

   I veckan brann ännu ett flyktingboende i Sverige. Munkedal var platsen för den senaste av de anläggningar som eldhärjats. Polisen rubricerar det som försök till grov mordbrand och dessvärre är den inte den första brand på ett asylboende som misstänks vara anlagd i år.
   På kort tid har flera boenden, tänkta för flyktingar, brunnit. Några dagar innan branden i Munkedal brann det i Kungsbacka och tidigare i år har det även brunnit på andra boenden för flyktingar runt om i landet. Om dessa bränder är enskilda händelser, eller hänger ihop, återstår att se men utvecklingen som nu sker är skrämmande.
   I Karlstad har ett ankomstboende öppnat i Stadshuset, i Molkom lika så och på Hammarö är förberedelserna för att börja ta emot asylsökande igång. Landets kommuner söker nu med ljus och lykta efter lämpliga platser att placera de som tagit sig hela vägen hit. Läget är såpass akut att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tagit fram lösningar med tältläger för att ge människor som flyr från krig och konflikt tak över huvudet.
   Miljontals människor befinner sig på flykt från krig och konflikt runt om i världen. Unga och vuxna individer som tvingas lämna sina hem för en resa, som troligen knappt går att beskriva, genom otrygghet, skräck, rädsla och framförallt ovisshet. En resa mot en tryggare plats att leva på.
   De individer som tvingas söka sig till Europa och Sverige har ökat kraftigt de senaste månaderna. Senast i dagarna höjde Migrationsverket sin prognos över antalet ensamkommande flyktingbarn, som kommer ta sig till Sverige, från 12 000 till 30 000 innan året är över. Europa ser nu den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Varje vecka kommer det cirka 9 000 individer till Sverige för att söka sig en bättre tillvaro. Det är nästan dubbelt så många som under Balkankrigens mest påfrestande period.
   Att människor rör på sig och byter bosättningsområde är inget konstigt. Människor har alltid migrerat. Några flyttar av fri vilja, andra av rena tvångsskäl. Det finns dock de som vill skapa en bild av att de flesta flyktingar flyttar för att sko sig på andra, men så är inte fallet. De flesta som kommer till Europa gör det för att de är på flykt från något eller för att förutsättningarna till ett bra liv saknas i hemlandet. Oavsett anledning, har dessa individer en förhoppning om en bättre tillvaro med sig.
   Det som nu händer i Sverige och runt om på kontinenten, med brandattentat mot asylboenden, är en utveckling som snarast måste bekämpas och förhindras. De här typen av attentat är inget annat än fega och vedervärdiga ageranden. Det hör inte hemma i ett modernt Sverige, eller Europa.
   Mot individer som genom sina tidigare erfarenheter och resa hit redan genomgått ett stort lidande finns ett stort outgrundligt hat. Ett hat som växer sig starkare och får utlopp via allt grövre metoder. I veckan riktade brandmännen sina vattenslangar mot lågorna i Munkedal. Nu riktar vi dessa vidare mot det brinnande hatet, där står den största kampen.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se