• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • En levande flygplats

   Efter det regnigaste maj på 50 år har vi nu mötts av ett varmare juni. Imorgon väntar midsommarafton och efter helgen stundar för många den efterlängtade semestern. En del av semester är att resa och även ett sådant dåligt väder som maj bjöd på, är något som får många att längta efter solen och värmen. Detta har tydligt märkts på Karlstad Airport.
   Karlstad Airport är vår snabbaste väg ut i Europa och världen. Att denna finns att tillgå är av stor betydelse för hela vår region. Att företagare och individer snabbt kan ta sig ut på kontinenten när så önskas är en av grundpelarna för ökad tillväxt i Karlstad med omnejd. Företagen behöver känna tryggheten av att det finns fungerande kommunikationsmedel. Till detta hör även en flygplats.
   Under den gångna veckan beslutades det att Karlstad Airports verksamhet ska ses som en verksamhet av allmänt ekonomiskt intresse, en SGEI-klassning på EU-språk. I utbyte mot att verksamheten åtar sig att genomföra ett antal punkter går kommunen in och täcker upp verksamhetens eventuella underskott. Detta gäller dock endast den delen av verksamheten som berörs av åtagandet. Helt enligt gällande EU-regler.
   I praktiken innebär detta att Karlstad Airport under de kommande åren har en mer stabil grund att stå på, där kollektivtrafik i luften värderas som lika nyttigt gemensamt åtagande som buss och tåg. Då kan flygplatsen satsa på välfungerande verksamhet utan att känna pressen av akuta nedläggningshot. I förlängningen innebär detta en ökad möjlighet för tillväxt i regionen då företagare kan räkna med att flygplatsverksamheten kommer finns kvar och fortsätta drivas.
   Det är inte bara företagarna som drar nytta av Karlstad Airports utbud, utan även resesugna individer överlag. I april ökade Airports passagerarsiffror med 27 procent, gentemot samma månad föregående år. För maj var ökningen till och med ännu högre och var då hela 51 procent jämfört med maj 2014. Här bidrog med stor sannolikhet det väder som rådde under nämnda månad, vilket i sig inte behöver vara något negativt. Om den här trenden håller i sig även över sommaren ska bli spännande att se. Vad som dock är klart och tydligt är att utvecklingen går åt rätt håll.
   Sedan flygplatsen gick över från statligt, genom Swedavia, till kommunalt styre har verksamheten utvecklats avsevärt. Ökade charterdestinationer, ökade inrikesavgångar samt nya reguljära utrikeslinjer är några av skillnaderna som går att se. En högst önskvärd vidareutveckling vore dock möjligheten att ta bussen till flygplatsen på reguljär basis. Något som förhoppningsvis ligger högt upp på Karlstad Aiports fixar-lista.
   Flygplatsen har en nyckelroll i regionens utveckling och tillväxt och i och med beslutet i Karlstads kommunfullmäktige i veckan tryggas verksamhetens framtid. Något som ger stora möjligheter för Karlstad, dess företagare och dess invånare. Kollektivtrafik är bra, både på hjul, på räls och i luften.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se