• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Budget med fel fokus

   Inför valet 2014 satte Socialdemokraterna upp ett mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Ett mål Löfven stod fast vid även tidigare i år. Tillsammans med Miljöpartiet sitter de nu i regeringsposition. I veckan presenterade de höstbudgeten och riktningen är tydlig. Högre skatter, avgifter och sämre förutsättningar för företagare. Om detta är rätt metoder för att uppnå det uppsatta målet är dock högst tveksamt.
   Alliansregeringens politiska flaggskepp var arbetslinjen. Trösklar in på arbetsmarknaden sänktes för de som hade det svårast att ta sig in. En av dessa tröskelsänkningar var bland annat sänkt arbetsgivaravgift för unga. Något regeringen nu vill slopa under nästa år. En åtgärd som åter kommer ställa många ungdomar inför en svårare och tuffare konkurrens om arbetstillfällen.
   Två andra arbetsmarknadsstimulerande åtgärder som verkar ogillas är RUT- och ROT-avdragen. Dessa två avdrag har tagit bort många av de svartarbeten som tidigare fanns inom branscherna och hjälpt många som haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden att få ett jobb. Trots detta är regeringen av den uppfattningen att avdraget för tjänster inom ROT ska sänkas från 50 till 30 procent samtidigt som taket för RUT-avdraget halveras.
   Minskade möjligheter till dessa avdrag kommer med stor sannolikhet att leda till en lägre efterfrågan på dessa tjänster. Något som i sin tur leder till minskade intäkter för företaget och i förlängningen minskade arbetstillfällen. Sveriges Byggindustrier beräknar att hela 8300 arbetstillfällen riskerar försvinna inom byggbranschen till följd av denna sänkning av ROT-avdraget.
   Med i budgeten finns även förslag på en höjd energiskatt på drivmedel. I Karlstads tätort och till och från Hammarö finns en utbyggd kollektivtrafik, men på många andra håll är situationen en annan och bilen fyller en stor funktion. Inte nog med att detta kommer slå hårt mot de som är beroende av sin bil för att få vardagen att gå ihop. Det kommer även bidra till ökade kostnader för flertalet företagare.
   Sett till det att Sveriges skatteintäkter ökade med nästan en tredjedel mellan 2006 och 2014 är det märkligt att regeringen väljer att ta denna inriktningen. Vår välfärd bygger på att det finns bra förutsättningar för arbetsmarknaden att skapa fler jobbmöjligheter. Detta saknas i regeringens budget.
   Det är svårt att se hur regeringen med dessa förslag kommer att lyckas med sin tanke att Sverige om fem år ska ha lägst arbetslöshet inom EU. Höstbudgeten som regeringen presenterat är inte en budget för ökade satsningar på arbete. Tvärtom, det är en budget som kommer slå hårt mot många företagare och jobb.
   Svensk arbetsmarknad behöver inte högre avgifter och skatter. Den behöver reformer och moderniseringar för att bättre anpassas till dagens globaliserade värld samt klara av våra framtida utmaningar. Regeringens budget är inte ett steg framåt, den är två steg bakåt.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se