• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Förändringens tid

   Vi lever i en tid där ordet kontinuitet känns som en bristvara. Framtidsforskare hävdar, sannolikt med all rätt, att vår framtid, till övervägande del, kommer att handla om förändringar. Förändringar, förändringar och åter förändringar.
   Ord och begrepp som färdigorganiserat, långsiktighet och ”röd tråd” existerar knappast längre. Utvecklingstakten i samhället, i alla avseenden, kan liknas vid ett smärre kaos och vi människor får allt svårare att hinna anpassa oss.

   •••

   En av många konsekvenser av detta är omsättningstakten på viktiga chefs- och ledarbefattningar. En nyligen genomförd studie, gjord av KTH och HR-konsultföretaget Kandidata visar att omsättningen på chefer i Sverige aldrig någonsin varit högre och att trenden antyder en fortsatt, stadig ökning.
   Inom skolans värld kan man se samma fenomen och nyligen kom en rapport som visar att sju av tio rektorer slutat inom den senaste sexårsperioden. Omsättningen av chefer på landets internmedicinska kliniker visar på att 55 procent inte varit chefer längre än tre år och att 39 procent haft sin chefsroll i två år. Inom Stockholms äldreboende hade hälften av cheferna tillträtt sin befattning det senaste året och så här skulle man kunna hålla på att räkna upp exempel efter exempel.

   •••

   Inom idrottens värld är detta numera vardagsmat och vi kan konstatera hur coacher och tränare får kicken efter några förlustomgångar för mycket för laget. Visst kan ett chefs-, tränar- eller coachbyte vara befogat och för utomstående är det naturligtvis svårt att ta ställning, eftersom de bakomliggande orsakerna inte är kända. Omfattningen av problemet tyder samtidigt på en slags oro, bristande tålamod samt krav på kortsiktiga resultat, ofta kopplade till ekonomisk återhållsamhet.
   Lite förvånande tycker jag nog ändå att omsättningen av coacher inom lagidrotterna är. Innan anställningen av dessa coacher sker, får man väl förmoda att en mycket gedigen research har gjorts och att man mer eller mindre handplockat den person man vill ha. Bedömningar över hur coachen ser på begrepp som långsiktighet, teamkänsla, organisation, spelidé samt den egna personligheten i fråga om social kompetens, entusiasm, samarbetsförmåga, med mera, borde rimligen vara gjorda och invägda i beslutsprocessen om anställning.

   •••

   Att, som i Leif Boorks fall, få lämna in efter 11 av 55 spelomgångar vittnar definitivt om stress och otålighet. För inte kan väl Leif Boorks ledarskapsstil och coachningssätt ha kommit som en överraskning för Brynäs ledning?
   Inom skolans värld tror jag det är än viktigare med kontinuitet som kan skapa stabilitet och trygghet, både hos lärarkollegiet men också hos eleverna som naturligtvis märker av om ledarskapet fladdrar hit och dit.

   • Jag var i Uppsala förra veckan och passade på att tända ett ljus på Gustav Frödings grav. För 15 år sedan skrev jag till Värmlands nation och föreslog att de värmlänningar som studerar i Uppsala, genom en jourlista, skulle se till att det ständigt brann ett ljus på Frödings grav. Det skulle ungefär innebära att varje student fick göra sig omaket att gå till graven två-tre gånger per år. Men icke sa Nicke. Det blev nobben. Tänk vilken originell hyllning till Värmlands, ja kanske Sveriges främste diktare och skald det skulle varit.

   • En travestering och förlängning av Churchills hyllning till The Air Force; ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket” skulle för den sittande regeringen kunna lyda: ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så många brustna och vilseledande vallöften”.

   Vi hörs!

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se