• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Varning för kommunal fixering på varumärke

   I början av 2000-talet bodde jag i Sundsvall. Det var precis när riksdagen beslutat att bygga ett internationellt kasino där, och de lokala politikerna jublade. Med kasinot skulle vändpunkten komma, företag och människor skulle vilja slå sig ned i Sundsvall. Sundsvall skulle hamna på kartan. Varumärket skulle stärkas. Allt för kasinots skull. Det blev absurt.
   Men alla som har någon insikt om hur beslut om företags etableringar och investeringar vet att det handlar om helt andra saker. Och människors flyttplaner smids givetvis på helt andra grunder än närvaron eller frånvaron av ett kasino. Inte ens om en stad eller kommun förekommer flitigt i medierna är något vidare skäl för att en person eller familj ska flytta. Det handlar om annat; försörjning, trivsel och framtidsmöjligheter. Till exempel.

   •••

   Kommunerna lägger ned förhållandevis stora resurser på marknadsförning. Det är tämligen svårt att veta om satsningarna har effekt eller inte. I somras presenterades till exempel en forskarapport, som återgavs i medierna, att det i princip är bortkastade pengar.
   Man kan också se saken om Karlstads kommundirektör Anna Sandborgh gjorde när hon kommenterade det faktum att Luciano Pavarotti dött och hans nära vän José Carreras då befann sig i Karlstad. Ordet Karlstad nämndes mer än vanligt.
   – Att vi förknippas med världshändelser, det stärker vårt varumärke, påstod hon i NWT i måndags.
   Hon påstod vidare att det skulle ha betydelse för Karlstad att Carreras blev intervjuad på stadshotellet här i stan.
   Det blir nog ett av årets mest ihågkomna citat. Frågan och debatten är fri. Men uttalandet luktar försvar för kommunens 750 000 kronorssatsning på konserten. Det går bortom allt förnuft och seriositet. Ska man få medborgerlig och politisk förståelse för att en kommun ska satsa på denna typ av projekt och marknadsförning måste man nog höja nivån på argumenten.
   All publicitet är inte god publicitet. En som har en mer jordnära syn på saken är centerpartisten Henrik Lander, som påpekar att Carreras projektet förvisso förekommit både på Internet och i medierna, men att det i många fall handlar om kritiska betraktelser
   – Jag tror inte det ändrar folks turist-eller flyttvanor, säger han till NWT.
   Kanske är det att göra en stor sak liten. Men det är de som drivit projektet som fört in frågan i de spår den nu hamnat. Fokuseringen på begreppet varumärke är inte rimligt. Det känns lite som lekstuga. Det blir oseriöst.

   •••

   Så till ett helt annat ämne. Det börjar dra ihop sig till avgörande i regionfrågan i Värmland. På måndag bestämmer landstinget sin hållning. Beslutet kommer inte att bli enhälligt.
   Jan-Åke Björklund besökte häromveckan länet för att prata regioner. Björklund är samordningsman och har fått regeringens uppdrag att driva på regionaliseringsarbetet utifrån lokala behov och önskningar.
   I samband med besöket presterades en konsultrapport i ämnet beställd av Region Värmland. Rekommendationen där är entydigt att det är österut (framförallt Örebro och Dalarna) som Värmland bör söka samverkan och samarbete.
   Det finns förvisso goda argument för Värmland att kopplas ihop med Västra Götaland, men avstånden och tillgängligheten gör den inriktningen orealistisk. Allt enligt konsulten.
   Det man ska komma ihåg är att rapporten mer är ett matematiskt och statistiskt underlag. Den saknar till exempel ett resonemang om vad det är för faktorer som skapar tillväxt och om/hur politiken i så fall kan påverka utgången. Det är ett ej ifrågasatt påstående i den regionala debatten att regionerna behövs både för välfärds- och tillväxtpolitiken. Då är det på sin plats att argumenten för verkligen redovisas. Det kan inte bara antas, hur högt den än påstås.
   Det tycks också vara så att ”regionfrågan” blir ett svar på alla möjliga och omöjliga utmaningar. Mats Svegfors, ansvarskommitténs ordförande, och miljöpartiets förre partisekreterare Håkan Wåhlstedt argumenterade nyligen i Dagens Samhälle för regioner med klimatfrågan som viktigaste argument.
   Det blir liksom för mycket om regioner påstås vara svaret på de flesta utmaningar som politiken står inför.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se