• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Lokaltidningen som mötesplats

   Det är vanligt att rapportering i medierna leder till politiska initiativ. En del av de så kallade medborgarförslagen i Karlstad har en sådan bakgrund; en artikel i lokaltidningen, en insändare eller liknande ger upphov till en idé som skrivs ned och sänds till kommunen.
   I andra fall kan det handla om någon fullmäktigeledamot som tar ett initiativ efter att ha läst tidningen. De lokala mediernas roll som samhällsförbättrare är stark.

   •••

   Ett exempel. Häromdagen rapporterade Sveriges Radio om en egen kartläggning av brandskyddet på olika campingplatser runt om i landet. De påvisade brister, som knappast annars, skulle ha uppmärksammats. Det har lett till aktivitet bland myndigheter och campingplatser. Slutresultatet kommer garanterat att bli att brandskyddet förbättras. Kanske inte så sexigt. Men viktigt är det.
   Lokala mediers rapportering om väder, trafik och polisiärt har samma funktion. Medierna är den viktigaste kanalen för medborgarna att få nyheter och information. Samhällen med etablerade lokala medier kan rimligen hantera kriser och kristillbud på ett bättre sätt. Det finns kanaler som människor litar på. Det är betydelsefullt i fall det skulle bränna till.

   •••

   Jag tror att lokaltidningens/lokalradions roll som mötesplats är undervärderad.I lokaltidningen kan läsaren få träffa människor eller besöka platser som man aldrig annars kommer i kontakt med. Även i en stad som Karlstad finns sociala barriärer och avstånd – trots att vi bor så nära inpå varandra – som är väldigt svårt att bryta.
   Det är i tidningen vi lär oss mer om vårt eget Karlstad, och många gånger ett Karlstad som vi inte vet något om. Det finns inget alternativt forum för detta.
   Så är det förvisso också med rikstidningen eller tidskriften – vi får hjälp att besöka ställen och företeelser som vi annars aldrig skulle göra. Men i mediespecialiseringens tid är det endast lokaltidningarna numera som har täckning. Det finns en poäng i att många människor har ungefär samma referensram.

   •••

   Om man bläddrar igenom en veckas utgivning av NWT eller VF så ser man hur mycket som skrivs om närsamhället. Tänk sedan utgivning under ett helt år, kanske 250 tidningar. Förr brukade det sägas att en broadsheet-sida (stort tidningsformat) innehöll lika mycket ord som sägs under en Aktuelltsändning i TV.
   Det är inte ofta som artiklar om lokalsamhället uppmärksammas och prisgivs, men de är fyllda med viktiga berättelser om vardagslivet. Det är bara tidningen som kan erbjuda sådant. Kontinuiteten – vecka ut och vecka in – är det som skapar intrycken.
   När det står i lokaltidningen kan läsaren lättare göra bedömningen om det som berättas är sant eller inte. Närheten spelar roll, läsaren kan något enklare värdera det som skrivs mot sina egna erfarenheter.
   Man kanske känner någon som omskrivits, eller har någon bekant som känner till mer om det eller den som omskrivits.

   •••

   För oss som jobbar i den vardagen är utmaningen stor – på gott och ont. Risken/chansen att vi stöter på den/det vi skrivit om är större ju lokalare vi verkar. Varje journalist vill ju kunna se den omskrivne i ögonen utan att skämmas. Det tror jag yrkeshedern bär inom oss. Det betyder inte att vi ska fjäska eller vara ofarliga.
   Närheten innebär också risker. Det är ju i det lokala som vi har våra egna band och referenser. Detta är något som journalister måste fundera på dagligen: hur manövrera mellan livets olika roller? Hur hålla i sär dessa?
   Den lokala tidningen är faktiskt den del av medierna för vilka medborgarna har bäst förtroende. Det visar flera opinionsmätningar.
   Förtroende vinner man. Vi har det inte heller inte givet för evigt. Det är viktigt att inse.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se