• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Dags att börja tala och agera

   Omkring 162 000 väljare lade sin röst på sverigedemokraterna i senaste valet. Andelen röster för dem i Värmland var lägre än i riket. I Karlstad samlade partiet 1 266 röster och i riksdagsvalet gav 4 800 värmlänningar dem sin röst. På många håll saknade partiet både kandidater och program, ändå fanns det väljare som ville att det skulle representera dem.
   Det har tänkts och tyckts om hur det kunde gå som det gjorde. Av allt att döma fortsätter partiets framgångar. Runt 45 miljoner i partistöd under mandatperioden ger förstås också resurser att bygga en starkare organisation.
   Opinionsmätningar det senaste halvåret har gett partiet över tre procent, i några fall siffror nära spärren som är fyra procent. Häromdagen visade till exempel en mätning, dock inte officiell, att sverigedemokraterna är större än både miljöpartiet, vänsterpartiet, centern och kristdemokraterna bland männen. De tangerar folkpartiets stöd, alltså i närheten att vara det tredje populäraste partiet. Bland kvinnor är stödet för dem väldigt mycket lägre.

   •••

   Vad är det egentligen som håller på att hända? Vi vet inte om uppgången blir bestående. Väljarna är nyckfulla, snabbt in kan vara snabbt ut. Men det verkar som om hög frånvaro, få lagda förslag, ännu färre egna initiativ och ibland allmänt udda beteende av deras företrädare inte spelar någon större roll för sympatierna. Det är snarare en merit, konstigt nog.
   När de etablerade partierna sluter sig samman för motarbeta sverigedemokraterna så tycks sådant snarare stärka dem, än försvaga dem. En annan faktor är att ”högerflanken” i politiken är glesare, då moderaterna rört sig mot mitten. Det gör att det finns utrymme där. Är det där som sd nu biter sig fast? Men det är inte traditionella högerväljare de rekryterar.

   •••

   Vad vet vi egentligen om deras sympatisörer? Vi vet till exempel att den största andelen väljare kom från gruppen övriga partier, till exempel skånepartiet och liknande. Men vi vet också att de hämtade en stor del av sina väljare från alla riksdagspartier. De har en större andel män och ”socioekonomiskt svaga” väljare än andra partier.
   I SOM-institutets senaste bok ”Det nya Sverige” har Sören Holmberg skrivit ett kapitel om Sverigedemokraternas väljarkår som är intressant och borde studeras av fler.

   •••

   Bilden av deras väljare är motstridig. I sådant som flyktingpolitik, bistånd, kriminalvård och synen på politiker är det som de flesta av oss tror. Jämfört med väljaren i gemen avviker deras väljare markant i dessa frågor.
   Även i sådana sakfrågor som jämställdhet, EU-motstånd och tillit till andra människor avviker deras väljare jämfört med medelväljaren.
   Andra frågor där sd-väljaren sticker ut är att de mer för kärnkraft, mer för dödshjälp, mer för nato-medlemskap än väljarna i stort. Men sd-sympatisörer tycker även att republik är bättre än monarki.
   Annat som framkommer är att en sd-väljare till exempel går mindre ofta till kyrkan men är mer nöjd med sitt liv än väljaren i gemen.
   Det här med spritförsäljning i livsmedelbutiker är ingen fråga om tänder en sd-väljare. De vill faktiskt i mindre grad än hela väljarkåren tillåta sådant. Samma gäller för privata alternativ i sjukvården.
   Här finns till exempel viktiga skillnader jämfört med Ny demokrati, som hade skattesänkningar och populistiskt motstånd mot den offentliga sektorn som bränsle.

   •••

   En invändning mot att intressera sig mycket för deras väljare är att man då missar vad partiet är och står för. Parti och väljare är inte samma sak.
   En framgångsrik strategi mot missnöjespartier på högerkanten är rimligen därför att både gå i närkamp med partiet och de värderingar som det bärs av och att skaffa mer kunskaper om vart de har potential att få stöd, det vill säga studera väljarunderlaget. Det är i de miljöerna som de etablerade partierna uthålligt måste visa sig.
   Usch och fy, alternativt tystnad, duger inte. Vi i medierna har även en läxa att göra. Bevakningen av partiet och deras kandidater måste ta ett steg till.
   Så länge de etablerade partierna avvaktar och fumlar kan ingen bli överraskad om sd i nästa val passerar spärren.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se