• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Bättre att låta det vara som det är

   Yttrande- och tryckfrihet är, tror jag, två mycket viktiga orsaker till att Sverige blivit vad det blivit. När man ska skriva den ekonomiska och politiska historien är just rätten att säga sin mening, liksom rätten att kunna publicera sina ståndpunkter, väldigt avgörande. Den har bidragit till att vår horisont vidgats, obekväma sanningar har kunnat publiceras. Så sant, med följer även smörja och dåraktigheter. Men det är liksom poängen med yttrandefrihet. Och förresten, vem avgör vad som är smörja eller inte?
   Politiska beslut har kunnat granskas på ett sätt som befrämjat god hushållning och god etik. Det är också det kanske viktigaste korrigeringsmedlet. Det är inte bara frågan om arbetsvillkor för oss i medierna, utan yttrande- och tryckfrihet har ett ännu större värde. Det bidrar både till individernas och samhällets utveckling.

   •••

   Att det förhåller sig så kan man se om man tittar på samhällen där det saknas yttrandefrihet. Jag har de senaste tio åren vistats en del i både Zimbabwe och Kuba, och då haft nära kontakt med publicister och journalister. Jag har också sett hur regimen jagat dem – det för att fria ord kan vara så farliga för den som vill ha tystnad eller applåder. Det verkar vara det de mest fruktar, och det säger en del om betydelsen av pennans makt. Det tycker jag man ska ha med som bagage, även i vår egen debatt om saken här hemma. Utan jämförelser i övrigt. Medierna har en viktig roll i att se hur politikerna sköter sig i landstinget eller kommunen.
   Till tryckfriheten här hemma är också offentlighetsprincipen och ett dubbelt skydd för källor knutna. Varje medborgare, inte bara medierna, har rätt att ta del av kommunala handlingar och underlag som använts vid beslut.

   •••

   Det är vidare förbjudet för en kommun, ett landsting eller staten att efterforska vem som lämnat en viss uppgift till medierna. Och hos medieföretaget är uppgiftslämnare också garanterade skydd. Att röja en källa är ett lagbrott. I den privata sektorn finns tyvärr inte samma rättsliga skydd. Det är en brist.
   Hos oss är tryck- och yttrandefriheten grundlagsfäst. Det innebär att det är väldigt komplicerat och trögt att ändra en sådan lag. Det måste fattas två beslut och där emellan ska det hållas ett val. Dessutom kan en minoritet i riksdagen se till att ett beslut inte kan genomföras snabbt. Det är en ordning som är ovanlig i Europa och världen.
   Nu finns en utredning som vill ändra på denna. Kommande månadsskifte går remisstiden ut. Regeringen har lovat tillsätta en parlamentarisk utredning. Det är anmärkningsvärt att en sådan viktig fråga hanterats som den gjorts. Att den bereds politiskt är förvisso ingen garanti för att saken landar rätt.

   •••

   Utredaren själv, justitierådet Göran Regner, som avled tidigare i somras, verkar dock har varit av den meningen att hans förslag egentligen var överflödigt. I varje fall enligt vad ha sa i en debatt i våras:
   – Det är lika bra eller bättre att låta allt vara som det är.
   Det finns ett antal målkonflikter är yttrande- och tryckfrihet ska tillämpas. En sådan kan vara den personliga integriteten, ett annat nationell säkerhet, företagshemligheter kan röjas och så vidare. Men det finns ett sanktionssystem också för detta. Dels mediernas eget etiska regelverk och dels ordningen för hur en tryckfrihetsrättegång ska gå till. Ekonomiska, politiska och religiösa intressen kan inte tilltvinga sig skadestånd och straffa medier som publicerar för dem obehagliga saker.
   Om yttrande och tryckfriheten får en annan rättslig ställning är grundlag så kan det få långtgående följder. Kanske inte i vår vardag just nu och idag, men i ett läge där publicistiska intressen ska vägas mot andra intressen kan det leda till att möjligheten att trycka och säga sin mening blir svagare.
   Vi sätter inte alltid värde på den ordning som gäller. Pressfriheten utsätts hela tiden för tryck. Det görs försök, från delar av politiken, kyrkligheten och näringslivet att sluta leden. Det händer även på lokalplanet.
   Det är bra att vi får en debatt om våra grundlagar. Det är inga papperstigrar vi talar om. Det handlar faktiskt också om medierna i Karlstad.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se