• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Är det dags för kommunala nyval?

   2001 bytte tre ledamöter i Karlstads kommunfullmäktige sida. Det ledde till maktskifte under mandatperioden. Samma sak inträffade i början på 1990-talet. Just den händelsen innebar att det bildades en oväntad blocköverskridande majoritet i kommunen.
   I Sundbybergs kommun har det rört till sig. Två moderater i fullmäktige har hoppat av sitt parti och är öppna för att samarbete med den tidigare majoriteten. Detta skulle kunna leda till ett majoritetsskifte. Det har i sin tur satt fart på de fyra borgerliga partierna i kommunledningen som häromdagen berättade att de inlett förhandlingar med miljöpartiet om att bredda och behålla majoriteten.

   •••

   Från det parti som avhopparna kommer ifrån har orden varit särskilt hårda. En namninsamling har satts igång för att förmå avhopparna att lämna sina uppdrag. Det är nämligen så att deras mandat är personliga och ingen kan frånta dem detta. Det gäller för alla fullmäktigeledamöter runt om i landet. Liknande tongångar hördes här i Karlstad i våras när två Sverigedemokrater hoppade av och anslöt sig till ett nytt parti, Ny Framtid. En liten parentes, men dock så intressant, är att moderaterna i Sörmlands landsting bildar en majoritet med två vänsterpartister som hoppat av från sitt partis vänstersamverkan. Såvitt jag vet har inga namnlistor cirkulerat bland moderater för att få dessa vänsterpolitiker avsatta och heller inte har några krav på nyval rests där. Ni vet det där, intresset ljuger aldrig…
   Det har varit stökigt hos moderaterna i Sundbyberg. År 2005 tvingades deras gruppledare avgå, sedan han misstänkts för att ringa sexsamtal för stora pengar på sin tjänstetelefon. Efter honom har partiet haft fyra gruppledare och den nuvarande hämtades från en grannkommun. Stöket har skapat starka personliga konflikter och det är sannolikt där som orsakerna till avhoppen finns. Sådana har en tendens att leva länge och djupt.

   •••

   Händelserna i Sundbyberg har också satt fart på debatten om att införa nyvalsmöjligheter också i kommunerna. I modern tid har nyval, eller snarare omval, endast skett i två kommuner Orsa samt Hallsberg. I det första fallet handlade det om försvunna valsedlar i det andra om valfusk – den enda gången i Sverige som ett val fått göras om på grund av otillbörligheter. Jag bodde på den tiden i Närke och följde händelserna på nära håll.
   Polisutredningen innehöll graverande uppgifter och flera kommunalpolitiker blev också fällda i domstolen för fusk och otillbörlig påverkan. Politiker och ombudsmän från det stora partiet hade gjort iordning ombudskuvert och slutit dessa. Gamla väljare som bodde på kommunala vårdinstitutioner visste inte vilket parti de röstat på. Till råga på allt hade partifunktionärer klätt sig förvillande likt vårdpersonalen. Nyvalet ledde till att det parti, vars ett antal ledande personer dömts för valfusk, gick framåt. Så kan det gå.

   •••

   Nåväl. Fredrik Reinfeldt liksom Göran Hägglund och folkpartiets gruppledare Johan Pehrson säger i tisdagens Svenska Dagbladet att de vill pröva frågan om kommunala nyval. Även centern är inne på samma linje. Men det ska föreligga ”särskilda omständigheter” för att saken ska komma på fråga. Det faktum att ett flera tiotals mandat i olika fullmäktige är obesatta är en sådan ”särskild omständighet” som politikerna nog tänkt på.
   Samtidigt är ju ett nyval ingen garanti för att historien inte upprepar sig. Ska sådana saker förhindras går det att reglera till exempel genom att tillåta röstning endast på partier som har kandidater på plats.

   •••

   I kommunpolitiken är det vanligare att partier hittar varandra över blockgränserna. Sedan valet finns åtminstone 20 kommuner med sådant styre i olika varianter. Det finns nog flera förklaringar till detta.
   Ofta handlar det om samsyn i sakfrågor och fungerande personkemi. Man finns så att säga närmare varandra i kommunalpolitiken och det är lättare att samverka då. ”Fiendebilden” är inte så drastisk och definitiv som i rikspolitiken. En annan faktor är de många lokala partierna, liksom Sverigedemokraternas framgångar, som fått partier och politiker att söka allianser där man tidigare inte ens tittat.
   Det är ingen svaghet eller tecken på utslätning att demokratiska partier vill samarbeta.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se