• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Universitetet stänger dörren

   Sedan några år finns som bekant ett universitet i Karlstad. På pappret har ett universitet tre funktioner, att forska, undervisa och informera. Omvärlden ser dessutom ofta ett universitet som en regional tillväxtmotor.
   • • •
   I navet på universitetets verksamhet finns vetenskaplig kunskap. Det påstås ibland att kunskap är makt. Men makt innebär samtidigt ett ansvar. Att bygga kunskap innebär att axla ett ansvar som bland annat handlar om att anta ett kritiskt förhållningssätt till den kunskap man söker och de verkningar den ytterst får.
   • • •
   Ett universitet fyller därmed en fjärde funktion – det fostrar ansvarskännande och självreflekterande studenter och forskare. I ett längre historiskt perspektiv har denna funktion kanske varit den viktigaste. Och den som blickar ut över utvecklingen i världen idag ser snabbt att behovet av reflektion knappast lär minska framöver.
   • • •
   Ny teknik och samhällsutveckling byggd på nya vetenskapliga kunskaper har nästan alltid stora positiva effekter. Men miljöproblemen, om något, visar samtidigt en allvarlig baksida på många kunskapsbaserade tekniska mynt.
   • • •
   Dessbättre talar mycket för att kunskapsutvecklingen gör oss bättre på att skilja agnarna från vetet, och att i god tid hantera risker som följer med ny teknik.
   • • •
   Samtidigt betyder sådana kunskaper inte så mycket om de tillämpas utifrån kortsiktiga perspektiv och snäva värderingar. Vi skulle ju kunna välja en moralisk inriktning – ”den stora festen” – som uppenbart motverkar en hållbar utveckling. Om vi istället, som jag hoppas och tror, ger stöd åt den mjuka och breda solidaritetens väg – med respekt för medmänniskor, kommande generationer och andra arter på planeten – så blir slutsatserna helt andra.
   • • •
   Idag finns ett stort behov av att fördjupa diskussionen om värderingar, ansvar och tillämpningen av ny kunskap. Det gäller inte bara på universiteten utan i samhället i stort. Däremot borde varje universitet bidra aktivt och engagerat i en sådan diskussion. Universiteten har möjlighet att vara en given arena för öppna och breda dialoger om framtiden.
   • • •
   På Karlstads universitet fanns tidigare återkommande öppna föreläsningsserier som kallades ”Core curriculum”, kunskapens kärna. Serierna var mycket populära och besöktes av hundratals personer från hela länet. Tyvärr stängdes dörren för detta smått unika initiativ och en viktig samtalsarena försvann från Karlstad. Några goda skäl för nedläggningen fanns inte.
   • • •
   Ett annat lovvärt initiativ på Karlstads universitet är ”Edbergcentrum för hållbar utveckling”. Tyvärr hade det lagts i malpåse. Inte heller här finns några hållbara motiv. Förvisso är universitetets budget ansträngd, men utveckling kräver ofta att man kan mästra konsten att gasa och bromsa samtidigt.
   • • •
   Ett vitalt Edbergcentrum vore onekligen en fjäder i hatten som skulle generera stor uppmärksamhet och därmed lägga grund för en starkare ekonomi på sikt. Om inte annat skulle det bidra till den ansvarstagande process som är samhällets största vinst av universitetens verksamhet på lång sikt. Vågar man hoppas på en nysatsning?

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se