• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Sätt ett pris på miljöförstöringen

   Samtidigt som jag njuter av sommarvärmen i vackra Rudskoga finns de som lider allvarligt av osedvanligt höga temperaturer på kontinenten. Ibland går det tyvärr så långt så att människor dör i förtid av värmeböljorna.
   Värmen kan bero på de globala klimatförändringar som forskarna pekar på, men det går givetvis inte att säga att enstaka vädersituationer beror på höjd global medeltemperatur. Däremot kan vi med gott stöd säga att värmeböljorna lär komma allt oftare i framtiden, och med dem långt fler sorger än glädjeämnen, inte minst i fattiga länder. Det är inte svårt att betrakta dramatiska klimatförändringar som ett av de största hoten mot mänskligheten.

   •••

   Dessbättre kan vi utan särskilda svårigheter göra mycket för att undvika allvarliga problem. Trängselskatter i Stockholm är ett exempel som debatteras livligt dessa sommardagar. Försöket med trängselskatter avslutades häromdagen och ska utvärderas ytterligare och bli föremål för folkomröstning i Stockholm och vissa andra kommuner.
   Redan nu kan vi enkelt konstatera att försöket varit en stor succé. I juni redovisades resultatet av omfattande utvärderingar. Utsläppen av koldioxid – som bidrar till den globala klimatförändringen – har minskat med omkring 14 procent i Stockholms innerstad. En oerhört stor minskning i den sektor (trafiken) som hittills varit svårast att åtgärda ur ett miljöperspektiv.
   En rad andra positiva effekter har visat sig. Framkomligheten för folk har ökat – köerna har minskat med en tredjedel på förmiddagens rusningstrafik och med hälften på eftermiddagen. Arbetsmiljön för yrkesförare har förbättrats. Luftföroreningarna har minskat; den beräknade hälsoeffekten uppskattas till att uppemot 30 förtida dödsfall per år kan undvikas. Inte konstigt att en majoritet av länsborna är positiva.

   •••

   Receptet är enkelt – sätt pris på miljöförstöring och låt förorenaren (och inte de drabbade) betala. Då kommer förorenaren att tänka efter en extra gång, söka alternativ och ny teknik, vilket med tiden innebär minskad förorening. Göteborg och Malmö bör också utreda och införa system för att hantera trängseln.
   I mindre städer som Karlstad är inte trängsel ett så stort problem, men likväl skapar biltrafiken luftföroreningar som drabbar vår hälsa. Här är inte ekonomiska styrmedel som trängselskatter lika viktiga. Däremot behövs en planering som bryter det ökade bilberoendet, något som politikerna i Karlstad inte lägger så stor vikt vid när man skålar över expansionen på Bergvik.
   Forskning visar tydligt att fler och större köpcentrum ökar biltrafiken, vilket strider mot målen att minska miljöproblemen. Visst krävs biltransporter för vissa inköp, men när avståndet till handeln med dagligvaror ökar så gör miljöproblemen detsamma. Jag tror inte det är en klok utveckling att stimulera människor till ökat bilberoende, särskilt inte när bensinpriset ökar snabbt. Bilen bör vara en underbar möjlighet och inte ett tvång.

   •••

   Karlstad har mycket att skryta med på miljöområdet. Men trafikplaneringen har ännu mörka fläckar. Följden blir mer luftföroreningar och en onödigt stor klimatpåverkan. Här krävs ett nytt tänkande.
   Solstaden är tillräckligt go och varm utan hjälp av globala klimatförändringar.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se