• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Privatisera inte stränderna

   I Sverige finns mycket att vara stolt över – allemansrätten. Den är bland det finaste vi har, en institutionell klenod som vi alla kan skryta med för vänner i andra länder. Allemansrätten är en förutsättning för ett aktivt friluftsliv, med fjällvandringar, långfärder på skridskor, tätortsnära promenader, stigar och joggingspår längs vattenbryn, och ostörda upplevelser av orörd natur, allt utan kostnad.
   En viktig del av allemansrätten är kopplad till det lagstadgade så kallade strandskyddet. Det hindrar att stränderna runt sjöar och längs vattendrag och kuster exploateras och bebyggs. Skyddet är också viktigt för naturvården.

   •••

   Men strandskyddet hotas just nu av exploatörer som vill gynna en privatisering som i förlängningen stänger fler och fler stränder för ”alle man”. Till exploatörerna hör vissa kommunalråd och byråkraterna på organisationen Sveriges kommuner och landsting. Vissa riksdagsledamöter från båda blocken likaså; det har vi kunnat läsa här i KT. Om dessa exploatörer skulle få som de vill så undergrävs en grundsten i vår unika allemansrätt.
   Strandskyddets motståndare menar att det lägger en död hand över lokal utveckling. Men privatisering hindrar majoriteten från att nå stränderna, vilket kan sänka livskvaliteten och möjligheterna till utveckling i glesbygder. Privatisering av strandområden sätter även käppar i hjulen för den turism som alltfler regioner livnär sig på.

   •••

   Strandskyddet handlar inte om beslut i storstaden kontra friheten på landsbygden. Frågan rör om allmänhetens intressen, ska tvingas tillbaka för en exklusiv minoritets strävan att få stränderna för sig själva.
   Tyvärr är möjligheterna att kortsluta strandskyddet redan alltför stora. Tusentals dispenser ges varje år runt om i landet, många utan stöd i lag, något som har visats i både utredningar och överklaganden i domstol. Den som vandrar längs vattendrag och sjöar i Karlstadstrakten, eller som försöker ta sig fram längs havet på Västkusten inser snabbt problemen med strandprivatisering.

   •••

   Utvecklingen gör det allt svårare att promenera längre sträckor längs vattenmiljöer i många delar av landet. Om strandexploatörerna i riksdagen och vissa kommuner får som de vill förvärras skadorna.
   Påtryckningarna är starka idag för att ytterligare urholka strandskyddet. Och därmed för att försvaga allemansrätten.
   Visst kan reglerna för strandskyddet behöva modifieras; ibland måste de lättas upp, men i de flesta fall behöver de förstärkas. Men den omfattande lagändring som exploatörerna vill se öppnar för att fler stränder förstörs. Det vore oförlåtlig.

   •••

   Uppluckringen måste stoppas och det viktiga kulturarv som allemansrätten utgör måste värnas. Ju fler som höjer sin röst i frågan desto bättre.
   Var stolt över allemansrätten. Säg nej till ökad privatisering av våra stränder.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se