• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
  • Mer samarbete för bättre miljö

   Ännu ett EU-seminarium i riksdagen och jag funderar på mitt inlägg. Frågan om EU befinner sig i en kris eller inte finns på agendan. Enligt opinionsundersökningar har många medborgare inom EU högre förväntningar på EU-samarbetet än vad beslutsfattandet lever upp till. Men samtidigt drivs utvecklingen av de politiker som de besvikna ofta röstat fram.
   En förklaring till detta glapp kan vara att komplexiteten vid politiska val är så hög att väljarna inte kan väga in alla faktorer. I Sverige försöker partier också gömma undan EU-frågorna inför riksdagsvalen, till stor del på grund av den EU-skeptiska grundsyn som många svenskar har.

   •••

   Jag ska inte recensera den inställningen här och nu, men däremot säga något om det område inom EU som jag kan bäst, miljöpolitiken. Där är glappet är riktigt stort och många efterlyser med rätta en avsevärt bättre miljöpolitik.
   Ett utträde ur EU vore dock ingen lösning. EU:s miljöpolitik skulle sannolikt bli sämre om Sverige lämnade samarbetet. I förlängningen skulle det leda till en sämre miljö. Det vore därför rimligt att de partier som säger sig värna miljön, men samtidigt vill lämna EU, visar vilket alternativ som idag vore bättre (utopier är en sak, realpolitik en annan). Jag ser inget sådant alternativ och tycker därför att hållningen är kontraproduktiv.

   •••

   Ännu sämre för vår hälsa och miljö är dock att tala sig varm för EU-beslut istället för nationell miljöpolitik, men sedan rösta för dåliga förslag i Europaparlamentet. Åtminstone ett svenskt riksdagsparti agerar nästan alltid på det beklagliga sättet. Gissa vilket?
   I diskussionen om EU:s eventuella kris brukar också frågan om den nya konstitutionen dyka upp. Det sägs ibland vara en katastrof att ett par länder i folkomröstningar sagt nej till förslaget. Själv kallar jag det demokrati, en signal som kan leda till ett bättre förslag, som i högre grad tillgodoser medborgarnas intressen.

   •••

   På miljöområdet är förslaget till konstitution aningen bättre än nuvarande grundlag, men det är långt ifrån tillräckligt bra. Ett pinsamt exempel är skrivningarna om att i stort sett bevara 1957 års jordbrukspolitiska mål. Jordbrukspolitiken leder till miljöproblem och fördjupad fattigdom och att inte ta sig an det på allvar år 2006 är makabert. Ungefär lika otidsenlig är förslaget till fiskepolitik, som medger att haven fortsätter tömmas på torsk.
   Listan på brister inom EU gäller förstås fler områden är miljöpolitiken. Inte minst de demokratiska problemen är påtagliga, trots viktiga förbättringar på senare tid.

   •••

   Men ska det bli bättre i världen gäller det att argumentera och arbeta för sin sak. Varken den som sticker huvudet i sanden och önsketänker andra former av internationellt samarbete, eller den som röstar mot miljöförbättringar, lär vinna inflytande i det långa loppet.
   Oavsett om det råder en kris inom EU eller inte, så behöver vi snarare mer av ett bättre EU, än mindre av ett dåligt.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se